Nâng cao hiệu quả về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại tỉnh Lạng Sơn

17:00 | 05/07/2023 | CA CQNN
Ngày 30/6/2023, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã thông tin nhanh về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, các kiến thức, kỹ năng được phổ biến tại Hội nghị là những kinh nghiệm bổ ích và thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu tổng quan về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực; hướng dẫn quy trình ký số sử dụng thiết bị HSM; hướng dẫn quy trình ký số tập trung; cách xử lý một số lỗi trong quá trình ký số. Giải pháp ký số tập trung sử dụng thiết bị HSM sẽ được Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai trong thời gian tới hướng đến đối tượng là các cán bộ, nhân viên đang công tác tại ngành y tế và giáo dục, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hai lĩnh vực quan trọng này.

Hội nghị dành nhiều thời gian để trao đổi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, triển khai, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, đại diện Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin kịp thời hướng dẫn, tư vấn, giải quyết các nội dung còn tồn tại, hạn chế và các vấn đề còn khúc mắc của thuê bao.

Đc Phạm Xuân Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trình bày nội dung tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị bồi dưỡng là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, UBND, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm y tế của các huyện, thành phố và các Bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Thông qua Hội nghị, các học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính, để từng bước ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước trong giải quyết, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị mình với môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, đơn vị, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại trong thời gian tới tại Tỉnh.

Phạm Xuân Khang, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới