Ứng dụng chữ ký số trong quy trình cấp giấy phép lái xe mới

15:00 | 16/10/2012 | CA CQNN
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kết hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tích hợp chữ ký số, chứng thư số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ vào một số phần mềm nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực cho dữ liệu xử lý giấy phép lái xe.

Chứng thư số sẽ được cấp phát cho tất cả Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để ký số phê duyệt cho phép in các giấy phép lái xe cấp mới, cấp đổi. Từ ngày 1/7/2012  đến 30/9/2012 đã có 26 tỉnh, thành phố trong cả nước và Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) triển khai cấp mới và cấp đổi hàng ngàn giấy phép lái xe (GPLX) theo công nghệ mới cho người dân. Tổng cục ĐBVN cho biết, 15 Sở Giao thông vận tải ở các địa phương sẽ tiếp tục triển khai cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới từ ngày 11/10/2012, nâng tổng số các địa phương triển khai việc này lên con số 41 tỉnh, thành phố.                                     

GPLX mới có chất liệu bằng nhựa PET, có kích thước nhỏ gọn, dễ bảo quản, có khả năng bảo mật cao và dễ dàng “hội nhập” quốc tế. Trước đây, GPLX chưa có phần tiếng Anh nên khi muốn đổi tại nước ngoài, cần phải có bản dịch công chứng, đến nay công việc này đã dễ dàng hơn. Sắp tới, khi Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế về công nhận giấy phép lái xe giữa 150 quốc gia thì GPLX ở Việt Nam dễ dàng được sử dụng tại những nước đã tham gia công ước. Việc cấp GPLX mới sử dụng công nghệ hiện đại cũng giúp thời gian cấp đổi nhanh hơn. Trước đây thời gian cấp giấy phép thường khoảng 5 ngày, tới nay chỉ còn 3 ngày, thậm chí có địa phương trả giấy phép trong ngày.

Dự án thay đổi mẫu GPLX mới và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý GPLX là một bước chuyển đổi quan trọng của tiến trình hiện đại hóa trong công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện của ngành Giao thông vận tải. Trước kia, việc kiểm soát, quản lý GPLX được thực hiện bằng văn bản tại các địa phương mang tính thủ công nên rất phức tạp. Hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý GPLX được thiết kế, xây dựng cho Dự án Xây dựng Hệ CSDL quản lý GPLX thống nhất toàn quốc nhằm tin học hóa công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp và kiểm soát sử dụng GPLX, tạo ra hệ thống CSDL thống nhất trên toàn quốc. Hệ thống này gồm 12 phần mềm phục vụ cho các cơ quan, đơn vị ở cả 3 cấp:

-  Cấp Trung ương bao gồm: Trung tâm dữ liệu GPLX Trung ương tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

-  Cấp Tỉnh bao gồm: Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, Ban Quản lý sát hạch thuộc các Sở Giao thông vận tải.

-  Cấp cơ sở bao gồm: các Cơ sở đào tạo lái xe, các bộ phận một cửa của các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, các Trung tâm Sát hạch lái xe lực lượng kiểm soát sử dụng GPLX (Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông).


  Mô hình ứng dụng các phần mềm để tin học hóa quy trình cấp GPLX

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu khi lưu chuyển trên hệ thống mạng, bước đầu Tổng cục ĐBVN đã kết hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tích hợp chữ ký số, chứng thư số của Hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ vào một số gói phần mềm nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực cho dữ liệu xử lý GPLX. Chứng thư số được cấp phát cho tất cả Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Tổng cục ĐBVN – những người có thẩm quyền phê duyệt cấp mới, cấp đổi GPLX. Các chứng thư số sẽ được sử dụng để các Lãnh đạo Sở ký số phê duyệt cho phép in các GPLX cấp mới, cấp đổi nằm trong các gói phần mềm số 5 và số 6 (PM 5 và PM 6 trong hình). Ngoài ra, Ban Cơ yếu Chính phủ còn tư vấn việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số để đảm bảo xác thực dữ liệu trên đường truyền giữa các cấp trong hệ thống cấp GPLX mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của chữ ký số và chứng thư số trong quy trình sản xuất, cấp phát GPLX mới, lớp tập huấn sử dụng và quản lý Chứng thư số trên giấy phép lái xe mới đã được tổ chức trong tháng 4/2012, tại Hà Nội, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ chuyên trách của các sở Giao thông vận tải 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản, đánh giá được tầm quan trọng của chữ ký số và ứng dụng chữ ký số trong việc cấp GPLX mới và nắm vững quy trình sản xuất GPLX mới để có thể triển khai cấp GPLX tại địa phương mình quản lý.

Tuy nhiên, do hệ thống cấp GPLX mới đang triển khai ở giai đoạn đầu nên còn nhiều công đoạn cần hoàn thiện. Trong thời gian tới, Tổng cục ĐBVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai toàn diện chữ ký số vào hệ thống quản lý và cấp phép GPLX mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới