04/7/1987: Phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2000

09:00 | 04/07/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Ngày 04/7/1987, Ban Cơ yếu Trung ương ban hành văn bản về Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2000 và đã được Ban Bí thư thông qua, với nội dung chính là phải xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam thành một ngành khoa học kỹ thuật mật mã hoàn chỉnh, chính quy, hiện đại và thống nhất trong phạm vi cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới