Hội nghị Sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023

17:00 | 25/07/2023 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Chiều ngày 24/7, tại Xuân Hòa, Vĩnh Phúc, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban; Bí thư (Phó Bí thư) các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban; cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2023, CTĐ, CTCT trong toàn Ban đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ và hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nội dung, nhiệm vụ đạt chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Nổi bật là: Đã tổ chức trong toàn Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thông tin tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Kịp thời rà soát, kiện toàn cấp ủy các cấp theo cơ cấu, tổ chức, biên chế mới của các cơ quan, đơn vị.

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời có biện pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm kỷ luật. Công tác cán bộ được thực hiện tốt, nhất là việc bố trí, sắp xếp cán bộ theo cơ cấu, tổ chức mới. Nắm chắc và quản lý tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn về công tác cơ yếu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và các ngành, các cấp trong mọi tình huống. Các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên được thực hiện tốt, theo quy định. Hoạt động của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả. Công tác đào tạo tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành mọi mặt CTĐ, CTCT trong 6 tháng đầu năm 2023; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

Đồng chí Mã Việt Hùng, Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban đánh giá cao và biểu dương kết quả CTĐ, CTCT trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Ban và các cơ quan, đơn vị. Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban yêu cầu cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nhiệm vụ,  truyền thống; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên; Tích cực thực hiện nghiêm các nội dung đã xác định tại Kế hoạch số 428/KH-BCY về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2025); Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban và Ngành; Chuẩn bị tổ chức đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024; triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam.

Cùng với đó, các đảng ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; bổ sung kịp thời vào nghị quyết của cấp mình phù hợp với thực tiễn. Thực hiện nghiêm quy tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ; Xây dựng Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; xây dựng Quy chế tuyển chọn người vào làm việc trong Ban Cơ yếu Chính phủ; sửa đổi Quy chế xét duyệt, cử cán bộ, nhân viên đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quán triệt thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, thực hiện tốt nền nếp đối thoại dân chủ ở các cấp, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở; Tổ chức triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Thực hiện hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đăng Lực lưu ý cấp ủy đảng các cấp trong toàn Ban thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác theo quy định; tiến hành CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang. Đồng thời, triển khai tổng kết, đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức, cá nhân đúng quy định dạt chất lượng tốt.

Hồng Loan - Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới