Hội thảo khoa học quốc gia nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

15:00 | 08/02/2023 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Ngày 03/02, tại Hà Nội, Bộ Công an và Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia (lần thứ nhất) phục vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề “Xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế, xã hội”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, trong và ngoài ngành Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Hiện nay, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã xây dựng các Trung tâm dữ liệu tập trung và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Trong khu vực Châu Á, các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore... đều đã tập trung xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số từ sớm và đã đạt được thành tựu đáng kể. Trong khi đó, ở nước ta, quá trình triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 06 trong thời gian vừa qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về hạ tầng, nhân lực, nhiều hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư từ lâu, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo an ninh an toàn; nhiều cơ sở dữ liệu chưa được thu thập, chưa được chuẩn hóa để kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 28/01/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 16, thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình, xin chủ trương Chính phủ về đề xuất xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là vấn đề mới, chưa từng có tại Việt Nam, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc như về tính pháp lý, bảo mật an ninh an toàn; việc khai thác, chia sẻ, kết nối thông tin…Đồng thời việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia mang tính chất kết nối, chia sẻ, đòi hỏi phải phát triển song song dữ liệu của từng lĩnh vực, từng ngành cũng như xây dựng con người phục vụ hoạt động của Trung tâm này.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận tại Hội thảo.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thông qua Hội thảo này, từ các ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với những phân tích đánh giá, chia sẻ cụ thể trong quá trình hoàn thiện xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, từ đó Bộ Công an sẽ có những tập hợp, đánh giá, lựa chọn những phương án tối ưu, hiệu quả, triển khai thực hiện xây dựng Đề án nhằm đạt hiệu quả cao.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích về các chuyên đề: Dữ liệu, kết nối và khai thác dữ liệu - trái tim của chuyển đổi số; Động lực chia sẻ dữ liệu, bài học trên thế giới và cơ hội của Việt Nam; Các tiếp cận Trung tâm dữ liệu lớn với khả năng mở rộng gần như vô hạn...

Qua phân tích, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học không chỉ làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia ở Việt Nam mà còn đưa ra những đề xuất giải pháp về xây dựng dữ liệu, hệ thống cơ sở hạ tầng an ninh, an toàn, các bài học kinh nghiệm làm nổi lên nhóm vấn đề xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn, tạo sức bật phát triển kinh tế, xã hội. Đây là những tiền đề quan trọng tiến tới hoàn thiện các giải pháp để xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Phong Thu

(theo Cổng thông tin Bộ Công an)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới