Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

08:00 | 07/04/2023 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Sáng 06/4, tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương về công tác báo chí - xuất bản; Kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, Bộ, ngành Trung ương; Ban tuyên giáo tỉnh ủy: Hội nhà báo, cơ quan báo chí và đơn vị liên quan thuộc 31 tỉnh khu vực phía Bắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai Quy định số 100-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Đây là các quy định quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Nội dung các quy định được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: “Các quy định này được thực hiện là căn cứ để chỉnh sửa đổi bổ sung Luật báo chí năm 2016 và Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực này. Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành 04 quy định có nhiều điều mới phát huy kết quả khắc phục hạn chế bất cập để phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí xuất bản hiện đại là rất cần thiết. Đây là  các quy định rất quan trọng nhằm thống nhất, liên thông với các quy định về công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong đó đối với công tác xây dựng phát triển phục vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Nhằm xây dựng báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn hiện đại, sắp xếp ngành Xuất bản in và phát hành theo hướng tinh gọn chất lượng hiện đại hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII".

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin quán triệt về Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Đây là quy định mới với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng khuyến cáo việc cán bộ, đảng viên sử dụng trang thông tin điện tử của cá nhân trên mạng xã hội cần phải khai báo thông tin chính xác, trung thực và phải chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội.

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Các quy định được quán triệt tại Hội nghị này có tầm vóc, ý nghĩa và tác động rất lớn đối với toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo”.

Hội nghị đã được lắng nghe những câu hỏi trao đổi đến từ các đại biểu cơ quan báo chí và những giải đáp cụ thể về nội dung liên quan đến việc sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch trên không gian mạng; tiêu chuẩn độ tuổi bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; thời gian giữ chức vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí; vấn đề tư nhân hóa báo chí, tạp chí...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trên cơ sở Hội nghị hôm nay, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định. Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Tuyên giáo. Cần thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở trong triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) khu vực phía Bắc. Nhìn lại bề dày truyền thống vẻ vang 100 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo giới cả nước có quyền tự hào về sứ mệnh nghề nghiệp cao cả của mình, về những đóng góp của mình đối với đất nước, với dân tộc. Từ đó, chung tay xây dựng những chiến lược, kế hoạch, để báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới.

Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng, vì vậy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần phải xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí cách mạng Việt Nam phải thực sự là "lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa". "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Hoàng Hằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới