Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu

15:00 | 02/07/2019 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Ngày 28/6/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu, do Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền (Khối trưởng Khối thi đua năm 2019) tổ chức. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 4 Hệ Cơ yếu (Đảng – Chính quyền, Quân đội, Công an, Ngoại giao); đại diện lãnh đạo Cục Chính trị - Tổ chức, Tạp chí An toàn thông tin....

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của 4 Hệ Cơ yếu, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua 6 tháng cuối năm; động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nêu cao trách nhiệm, tích cực phấn đấu trên các mặt công tác; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Đồng chí Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” do Ban Cơ yếu Chính phủ phát động năm 2019 và thực tiễn nhiệm vụ công tác của các bộ, ngành; lãnh đạo, chỉ huy các Hệ Cơ yếu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cơ yếu. Phong trào thi đua năm 2019 với nhiều nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, tạo được động lực, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Ngành Cơ yếu trong tình hình mới. Các Hệ Cơ yếu đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Ban Cơ yếu Chính phủ; tiếp tục hoàn thành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Cơ yếu; bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ đạo chỉ huy của Đảng và Nhà nước, lực lượng vũ trong trong mọi tình huống; tham mưu, triển khai chữ ký số chuyên dùng, đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin cho Chính phủ điện tử, tham mưu xây dựng và bảo mật cho Chính phủ điện tử trong các Bộ, ngành.... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua trong Khối 4 Hệ Cơ yếu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thông tin nghiệp vụ… cần khắc phục trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2019, bốn Hệ Cơ yếu sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo bảo mật tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương trong mọi tình huống; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, triển khai các giải pháp bảo mật và xác thực thông tin trên mạng công nghệ thông tin của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương; tích cực tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng Chính phủ điện tử tại các Bộ chủ quản; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực bảo mật, ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tốt hội thi nghiệp vụ kỹ thuật mật mã của các Hệ Cơ yếu; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp…. Qua đó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2019, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi của đơn vị trong công tác thi đua khen thưởng và thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời đóng góp các ý kiến tham luận vào báo cáo trung tâm do đồng chí đại diện Khối trưởng khối thi đua trình bày.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Sau Hội nghị, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường giao lưu giữa các Hệ Cơ yếu, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bốn Hệ Cơ yếu đã tham gia thi đấu giao hữu thể thao. Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đi tham quan và thắp hương tại khu di tích lịch sử Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam ở tỉnh Tây Ninh.

Đại diện các Hệ Cơ yếu nhận Cờ lưu niệm và tham gia thi đấu giải thể thao giao hữu

Đoàn công tác thắp hương tại khu di tích lịch sử Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam ở tỉnh Tây Ninh

Thảo Uyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới