Thư chúc mừng năm mới 2020

22:00 | 24/01/2020 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Đón Xuân Canh tý, Tạp chí An toàn thông tin trân trọng gửi tới các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên và bạn đọc những tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2019, trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; trong nước tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét, quốc phòng – an ninh được giữ vững, uy tín quốc tế được nâng lên. Cuộc Cách mạng công nghiêp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng xảy ra những nguy cơ, thách thức mới về bảo mật, an toàn thông tin.

Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng trọng lĩnh vực bảo mật, an ninh và an toàn thông tin. Chính phủ đẩy mạnh chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số; các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. Trong đó, xác định việc bảo mật và an toàn thông tin là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Tạp chí An toàn thông tin với vai trò là cơ quan báo chí chuyên ngành tuyên truyền về bảo mật và an toàn thông tin đã cung cấp những thông tin phong phú, đa dạng về các sự kiện, hoạt động cùng các thông tin khoa học trong lĩnh vực an toàn thông tin trong nước và thế gới, thông qua những bài viết chất lượng trên các ấn phẩm: Tạp chí An toàn thông tin bản in, Chuyên san nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin, Tạp chí điện tử và bản tin video Tạp chí An toàn thông tin.

Trong thời gian qua, Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự cộng tác, cổ vũ của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng tác viên cùng bạn đọc trong và ngoài nước. Đón Xuân mới Canh Tý 2020, Tạp chí An toàn thông tin trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới và cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ , Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, quý bạn đọc và cộng tác viên đã quan tâm ủng hộ để Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc các đồng chí năm mới An khang, Thịnh vượng!

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới