Hà Nội thí điểm đăng ký 7 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

13:00 | 11/12/2019 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Sắp tới, Hà Nội sẽ thí điểm 7 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh và cấp đổi giấy phép lái xe.

UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện nay, 6 dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố, bao gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch và đăng ký khai sinh.

6 dịch vụ công trên đã hoàn thành kỹ thuật kết nối, tích hợp trên môi trường thử nghiệm (Internet) và đang chạy kiểm thử trên môi trường chính thức. Về cơ bản đã sẵn sàng đưa vào hoạt động khi điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ (VPCP) đảm bảo thông suốt.

Còn đối với dịch vụ công “Đổi giấy phép lái xe”, hiện đang thực hiện trên phiên bản ứng dụng của Tổng cục Đường bộ, sẽ bàn giao cho Thành phố trong thời gian tới.

Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, Thành phố đã thiết lập kênh mạng riêng ảo, kết nối từ hạ tầng mạng Hệ thống tin học của UBND Thành phố với mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ theo hướng dẫn của VPCP trong giai đoạn thử nghiệm; bố trí máy chủ bảo mật phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia để cài đặt ứng dụng hỗ trợ.

Nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công đã được thành phố triển khai quyết liệt từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở 6 dữ liệu mềm: Dân cư; doanh nghiệp; tài chính; bảo hiểm; cán bộ công chức, viên chức và dữ liệu đất đai. Cho đến nay, Thành phố đã hoàn thành 4 dữ liệu mềm: Dân cư, tài chính, doanh nghiệp, bảo hiểm; 2 dữ liệu còn lại đang thực hiện, trong đó dữ liệu đất đai đã thực hiện trên 30% khối lượng công việc.

Tại buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc gửi, nhận văn bản điện tử và việc kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của Thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia..., Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác chủ động của Hà Nội trong xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu, đặc biệt là về cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời nhận định cách triển khai của Hà Nội khoa học và chính xác.

Đối với việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị TP. Hà Nội rà soát kỹ bộ thủ tục hành chính trước khi đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia bởi đây sẽ làm mô hình học tập cho các địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Thành phố bảo đảm triển khai hiệu quả 7 dịch vụ công trực tuyến dự kiến thí điểm khi Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức vận hành và tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến khác trong thời gian tiếp theo.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới