Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc

14:37 | 20/05/2015 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày 19/5/2015, tại Hà Nội, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn Minh Hồng. Tham dự phiên họp còn có Lãnh đạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc.


Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên Họp, đại diện Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT) đã giới thiệu về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam được quy định trong Văn bản số 1178/BTTTT-THH do Bộ TT&TT ban hành ngày 21/4/2015 và dự thảo Đề cương kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Việc giới thiệu Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam giúp xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của quốc gia. Là căn cứ để cơ quan nhà nước các cấp xác định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ của quốc gia. Đồng thờ là cơ sở để các Bộ, tỉnh xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các Bộ, tỉnh. Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của các Bộ, tỉnh, các cơ quan nhà nước có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo lộ trình, bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin. 

Dự thảo Đề cương kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh được trình bày nhằm lấy ý kiến đóng góp của Giám đốc CNTT các cơ quan nhà nước khu vực miền Bắc. Theo đó, các Sở Thông tin và Truyền thông được yêu cầu thực hiện khảo sát thực trạng, tìm đơn vị tư vấn, xây dựng kế hoạch triển khai chính quyền điện tử cấp tỉnh để nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/5/2015. Cũng trong phiên họp, Đại diện của các đơn vị Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT và Tập đoàn VNPT đã trình bày tham luận liên quan đến việc triển khai Chính quyền điện tử trong thực tế như: Kế hoạch thực hiện xây dựng đề án kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, Minh họa kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, Khả năng tham gia hỗ trợ thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Kết thúc phiên họp, là sự trao đổi, thảo luận về triển khai kiến trúc và các nội dung, đề xuất từ các địa phương. Đại diện đến từ nhiều Sở cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh với nhiều vướng mắc, lúng túng về khung chuẩn, nhà tư vấn, nguồn vốn…

Căn cứ trên ý kiến đề xuất của các thành viên trong Hội đồng, thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tổ chức tập huấn về Kiến trúc Chính phủ điện tử cho chuyên gia CNTT của các Bộ, tỉnh và hướng dẫn kế hoạch mẫu, đề cương xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh…Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ thực hiện bước đánh giá mức độ triển khai Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ cho những chỉ đạo tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới