Tích hợp 93 thủ tục về thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

10:00 | 12/05/2020 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đến ngày 07/5/2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện hoàn thành tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 85.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền gia hạn là trên 25.866 tỷ đồng.

Các thủ tục bao gồm: dịch vụ khai thuế; dịch vụ nộp thuế; dịch vụ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; đối với cá nhân là dịch vụ khai thuế; dịch vụ nộp thuế; dịch vụ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp...

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo đến quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế. Việc kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn.

Tính đến ngày 06/5/2020, Cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 85.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền gia hạn là trên 25.866 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế được nộp thông qua các hình thức điện tử, bưu chính hoặc trực tiếp.

Việc tích hợp 93 thủ tục về thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới