Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023

Sáng 24/5 tại Hà Nội, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023 (Vietnam - Asia DX Summit 2023) khai mạc với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế". Diễn đàn chuyển đổi số là cơ hội để chia sẻ những mô hình kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền trong tạo lập và khai thác dữ liệu số, cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Diễn đàn do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Diễn ra trong hai ngày 24 - 25/5, Diễn dàn gồm 6 phiên hội nghị chuyên đề, triển lãm nền tảng giải pháp số, và hoạt động kết nối giao thương, với hơn 2.000 lượt đại biểu trong nước và quốc tế tham dự... Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo phiên Khai mạc. 

Năm 2023 được xác định là "Năm Dữ liệu số quốc gia", là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể một người, một tổ chức, một nước, một chính phủ làm được. Tất cả mọi người, mọi thành phần đều phải tham gia chuyển đổi số thì mới có tài nguyên số. Đây là một “mỏ vàng”, nguồn tài nguyên vô tận từ tư duy, sáng tạo và trí tuệ mà thế giới đã, đang tạo lập, khai thác. Đây cũng là nguồn tài nguyên mới, tài nguyên xanh, giúp chúng ta phục hồi tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế phát triển đột phá.

Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cần xác định tham gia chuyển đổi số là tham gia thị trường toàn cầu, đi ra thế giới, giải quyết các bài toán lớn của quốc tế.

             

Toàn cảnh của Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu khai mạc Diễn dàn

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tại Diễn đàn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham quan triển lãm về sản phẩm CNTT bên lề Diễn đàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham quan triển lãm về sản phẩm CNTT bên lề Diễn đàn.

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới