Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin

Trong 3 ngày từ 28 - 30/6, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa nhằm tăng cường hơn nữa về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Toàn cảnh buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho Tỉnh ủy Bình Thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng quà cho Phòng Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Toàn cảnh buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Đồng chí Vũ Văn Đào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng quà cho Phòng Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Dương Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới