Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KH&CN thuộc lĩnh vực Quốc phòng- An ninh 2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà khoa học của ban Cơ yếu Chính phủ được nhận giải thưởng

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng tại buổi lễ

 

 

Các nhà khoa học của Ban Cơ yếu Chính phủ được nhận giải thưởng tại buổi lễ.

 

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng tại buổi lễ

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới