Tăng cường bảo đảm đồng bộ thống nhất hệ thống mạng liên lạc cơ yếu tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

09:00 | 04/04/2024 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Trong 2 ngày 28/3 và 2/4, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại 02 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác cơ yếu và bảo mật, an toàn thông tin.

Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ gồm: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng, Công ty TNHH MTV 129, Thanh tra Cơ yếu. 

Tham gia Đoàn Công tác còn có đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu/Văn phòng Trung ương Đảng và cán bộ chuyên trách Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh Bộ Tài chính.

Chiều ngày 28/3, Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết: Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cơ yếu và trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Đội ngũ làm công tác cơ yếu trong các cơ quan đảng, công an, quân sự, viện kiểm sát nhân dân được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc; phát huy tốt vai trò tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, kiện toàn, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy về vị trí, vai trò của ngành Cơ yếu; tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ kỹ thuật mật mã, quản lý sử dụng hệ thống máy mã, sản phẩm mật mã, công tác đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động cơ yếu; tiếp tục đưa nội dung quản lý nhà nước về cơ yếu vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp trong tỉnh; triển khai ứng dụng các sản phẩm mật mã, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu, chứng thực chữ ký số và các thiết bị bảo mật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang…

Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ có ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương xem xét, bổ sung danh mục vị trí việc làm cán bộ cơ yếu cấp huyện vào bảng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm; đề xuất với Trung ương đưa nội dung quản lý nhà nước về công tác cơ yếu vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.

Sáng ngày 02/4, tại tỉnh Bắc Giang, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan cùng cán bộ phụ trách cơ yếu các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ với Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực và Đoàn công tác đã lắng nghe các ý kiến về tình hình thực hiện công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin; triển khai, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã; việc đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực cho hoạt động cơ yếu... Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Giang đã chú trọng, quan tâm triển khai giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và tích hợp ứng dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ để xác thực thông tin, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước ở địa phương; cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có tổ chức cơ yếu phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thực hiện nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; đội ngũ làm công tác cơ yếu được bảo đảm chế độ, chính sách và cơ chế đãi ngộ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật thông tin, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Bắc Giang cũng đã kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: triển khai giải pháp bảo mật, cho phép máy tính kết nối mạng diện rộng của Đảng; quy định, hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình xử lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra thất lạc đối với từng loại sản phẩm; ưu tiên cấp phát các sản phẩm mật mã liên quan đến việc chuyển đổi số, sản phẩm bảo mật thông tin, dữ liệu trên máy tính và thông tin dữ liệu cơ động.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho Tỉnh ủy Bắc Giang.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của 02 Tỉnh ủy đối với công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin tại địa phương trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Lực đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác cơ yếu, củng cố, duy trì hệ thống tổ chức cơ yếu Đảng - Chính quyền, quân đội, công an thống nhất, đồng bộ, sớm kiện toàn tổ chức cơ yếu - công nghệ thông tin tại Văn phòng Tỉnh ủy theo mô hình Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và có kế hoạch triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại Tỉnh ủy Bắc Giang bảo đảm đồng bộ thống nhất với hệ thống liên lạc cơ yếu cấp huyện đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước theo quy định của Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ đạo cấp ủy sử dụng cơ yếu các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng cơ yếu tạo điều kiện cho cán bộ cơ yếu được học tập, nâng cao trình độ chú trọng vào các chuyên ngành kỹ thuật mật mã, công nghệ thông tin; chỉ đạo các cơ quan sử dụng cơ yếu duy trì kiểm tra cơ yếu cấp dưới tăng cường sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; quản lý chặt chẽ sản phẩm mật mã, các hệ thống công nghệ thông tin có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ theo đúng quy định, quy trình khai thác, vận hành; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về công tác cơ yếu; chỉ đạo đưa môn học “Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu” vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng chính trị của tỉnh.

Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trên cơ sở nội dung các buổi làm việc, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ đánh giá rõ hơn kết quả phối hợp trong triển khai nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin trong thời gian qua giữa Ban với các địa phương, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, nhu cầu cụ thể trong thời gian tới của các bên để triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới