Khởi sắc hoạt động cấp phép mật mã dân sự 6 tháng đầu năm 2022

14:00 | 25/07/2022 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Trước nhu cầu về bảo mật an toàn thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ngày càng gia tăng, hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (MMDS) và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS tăng lên nhanh chóng với quy mô rộng trên phạm vi cả nước.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã đã thẩm định và trình Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký 106 Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS (gồm cấp mới, cấp bổ sung) và 243 Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS.

Tính đến hết tháng 6/2022, Cục đã tiếp nhận và xử lý 694 hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và 1.237 hồ sơ đề nghị cấp phép xuất, nhập khẩu sản phẩm MMDS; nâng tổng số doanh nghiệp hiện tại đã được cấp phép lên tới 200 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục đã triển khai các hoạt động đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm mật mã dân sự; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính về MMDS trên cổng dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng mục tiêu của Ban Cơ yếu Chính phủ về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Song song với việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sản phẩm MMDS, trong năm 2022, Cục đã triển khai đánh giá, cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm MMDS; thực hiện giám định sản phẩm MMDS theo yêu cầu của cơ quan hải quan và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; thực hiện kiểm định chất lượng đối với các sản phẩm MMDS mà tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển; đầu tư nâng cấp phòng thử nghiệm và đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác kiểm định, giám định sản phẩm MMDS.

Hương Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới