Lấy ý kiến xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP

10:00 | 24/03/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự gặp phải một số hạn chế, bất cập. Để có cơ sở báo cáo, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Ban Cơ yếu Chính phủ gửi văn bản đề nghị tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin để xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định.

Cụ thể, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. Qua gần 07 năm thực hiện, Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai quản lý nhà nước về mật mã dân sự (MMDS) theo Luật an toàn thông tin mạng, là hành lang pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm MMDS và là căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định gặp phải một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn như: các quy định về xử lý vi phạm hành chính tại Nghị định không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14); các yêu cầu về cải cách hành chính, đơn giản hóa quy định điều kiện kinh doanh chưa được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung; còn thiếu các quy định chi tiết về quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp sản phẩm MMDS...

Để có cơ sở báo cáo, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định trên, Ban Cơ yếu Chính phủ gửi văn bản đề nghị tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin để xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định.
Thông tin chi tiết về văn bản đề nghị đính kèm tại đây.

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới