Mô hình kiểm định an toàn thông tin của Canada

15:00 | 05/12/2013 | TIÊU CHUẨN - CHẤT LƯỢNG
Giới thiệu hệ thống mô hình tổ chức của các đơn vị tham gia vào quá trình đánh giá sản phẩm an toàn thông tin của Cannada.

 

Cơ cấu tổ chức của mô hình kiểm định an toàn thông tin của Canada  bao gồm: 


1. Cơ quan cấp chứng chỉ xác thực là Tổ chức an toàn truyền thông trực thuộc Bộ Quốc phòng; 

2. Cơ quan uỷ quyền: Là hội đồng các tiêu chuẩn Canada trực thuộc Bộ Công nghiệp Canada. 

3. Cơ quan kiểm định: Là nơi kiểm định sản phẩm theo tiêu chuẩn của cơ quan chứng thực và được cơ quan cấp chứng chỉ xác thực và cấp chứng chỉ cho sản phẩm.
 
Các phòng kiểm định CEF: 

- CGI Information Systems and Management Consultants Inc – Cơ quan CGI về hệ thống thông tin và cố vấn nghiệp vụ 

- DOMUS IT Seciurity laboratory – Phòng thí nghiệm an toàn công nghệ thông tin DOMUSIT 

EWA – Canada 

Địa chỉ URL

http://infosec.cgi.com/lab/ 

http://www.domusitsl.com 

http://www.ewa-canada.com 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới