Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday cho 150 lỗ hổng bảo mật

07:00 | 12/04/2024 | TIN TỨC SẢN PHẨM
Ngày 9/4, Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday để giải quyết 150 lỗ hổng bảo mật. Trong đó, có 3 lỗ hổng nghiêm trọng, 67 lỗ hổng thực thi mã từ xa, hơn một nửa số lỗ hổng RCE được phát hiện tồn tại trong các driver Microsoft SQL.

Bản vá tháng này còn khắc phục 26 lỗ hổng cho phép vượt qua tính năng bảo mật Secure Boot (ao gồm hai bản vá từ Lenovo). Dưới đây là danh sách số lượng các lỗ hổng được Microsoft cập nhật trong bản vá lần này:

- 31 lỗ hổng nâng cao đặc quyền

- 29 lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật

- 67 lỗ hổng thực thi mã từ xa

- 13 Lỗ hổng tiết lộ thông tin

- 7 Lỗ hổng từ chối dịch vụ

- 3 lỗ hổng giả mạo

Tổng số này không bao gồm 5 lỗ hổng Microsoft Edge được vá vào ngày 4/4 và 2 lỗ hổng Mariner. Mariner là một bản phân phối Linux nguồn mở được Microsoft phát triển cho các dịch vụ Microsoft Azure.

Hai lỗ hổng zero-day

Đáng chú ý, trong số các lỗ hổng được khắc phục, có hai lỗ hổng đã bị khai thác dưới dạng zero-day trong các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại.

Ban đầu, Microsoft không gắn nhãn các lỗ hổng zero-day này là “đã bị khai thác”, nhưng Sophos và Trend Micro đã chia sẻ thông tin về việc chúng bị khai thác trong các cuộc tấn công trong thực tế.

Hai lỗ hổng zero-day đã được khắc phục, bao gồm:

CVE-2024-26234 - Lỗ hổng Spoofing trong Proxy Driver. Sophos cho biết rằng lỗ hổng này được gán cho một driver độc hại được ký bằng Chứng chỉ nhà xuất bản phần cứng hợp lệ của Microsoft. Driver được sử dụng để triển khai một backdoor đã được Stairwell tiết lộ trước đó.

CVE-2024-29988 - Lỗ hổng cho phép bỏ qua tính năng bảo mật SmartScreen Prompt. Đây là một trường hợp vượt qua bản vá cho lỗ hổng CVE-2024-21412 (cũng là một trường hợp vượt qua bản vá lỗi cho CVE-2023-36025), cho phép các tệp đính kèm bỏ qua lời nhắc của Microsoft Defender Smartscreen khi tệp được mở.

Lỗ hổng này đã bị nhóm tin tặc Water Hydra có động cơ tài chính lạm dụng để nhắm mục tiêu vào các diễn đàn giao dịch ngoại hối và các kênh Telegram giao dịch chứng khoán trong các cuộc tấn công lừa đảo triển khai trojan truy cập từ xa DarkMe.

Các nhà nghiên cứu từ Varonis cũng tiết lộ hai lỗ hổng zero-day của Microsoft SharePoint khiến việc phát hiện tệp được tải xuống từ máy chủ trở nên khó khăn hơn.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các lỗ hổng đã được giải quyết trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 3/2024. Quý độc giả có thể xem mô tả đầy đủ về từng loại lỗ hổng và hệ thống bị ảnh hưởng tại đây.

Tag

CVE ID

Danh mục CVE

Mức độ nghiêm trọng

.NET and Visual Studio

CVE-2024-21409

Lỗ hổng thực thi mã từ xa .NET, .NET Framework và Visual Studio

Quan trọng

Azure

CVE-2024-29993

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Azure CycleCloud

Quan trọng

Azure AI Search

CVE-2024-29063

Lỗ hổng tiết lộ thông tin tìm kiếm Azure AI

Quan trọng

Azure Arc

CVE-2024-28917

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Azure Arc-enabled Kubernetes Extension Cluster

Quan trọng

Azure Compute Gallery

CVE-2024-21424

Thư viện điện toán Azure mức độ dễ bị tổn thương đặc quyền

Quan trọng

Azure Migrate

CVE-2024-26193

Lỗ hổng thực thi mã từ xa di chuyển Azure

Quan trọng

Azure Monitor

CVE-2024-29989

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Azure Monitor Agent

Quan trọng

Azure Private 5G Core

CVE-2024-20685

Lỗ hổng từ chối dịch vụ lõi 5G của Azure Private

Trung bình

Azure SDK

CVE-2024-29992

Thư viện nhận dạng Azure cho lỗ hổng tiết lộ thông tin .NET

Trung bình

Intel

CVE-2024-2201

Lỗ hổng chèn lịch sử chi nhánh

Quan trọng

Internet Shortcut Files

CVE-2024-29988

Lỗ hổng bảo mật bỏ qua tính năng bảo mật nhắc nhở SmartScreen

Quan trọng

Mariner

CVE-2019-3816

Không xác định

Không xác định

Mariner

CVE-2019-3833

Không xác định

Không xác định

Microsoft Azure Kubernetes Service

CVE-2024-29990

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Azure Kubernetes

Quan trọng

Microsoft Brokering File System

CVE-2024-28905

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Brokering File System

Quan trọng

Microsoft Brokering File System

CVE-2024-28907

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Brokering File System

Quan trọng

Microsoft Brokering File System

CVE-2024-26213

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Brokering File System

Quan trọng

Microsoft Brokering File System

CVE-2024-28904

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Brokering File System

Quan trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-29055

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Defender for IoT

Quan trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-29053

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft Defender for IoT

Nghiêm trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-29054

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Defender for IoT

Quan trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-21324

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Defender for IoT

Quan trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-21323

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft Defender for IoT

Nghiêm trọng

Microsoft Defender for IoT

CVE-2024-21322

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft Defender for IoT

Nghiêm trọng

Microsoft Edge (Chromium-based)

CVE-2024-3156

Lỗ hổng triển khai không phù hợp trong V8

Không xác định

Microsoft Edge (Chromium-based)

CVE-2024-29049

Lỗ hổng giả mạo Webview2 của Microsoft Edge (dựa trên Chrome)

Trung bình

Microsoft Edge (Chromium-based)

CVE-2024-29981

Lỗ hổng giả mạo Microsoft Edge (dựa trên Chrome)

Thấp

Microsoft Edge (Chromium-based)

CVE-2024-3159

Lỗ hổng truy cập bộ nhớ ngoài giới hạn trong V8

Không xác định

Microsoft Edge (Chromium-based)

CVE-2024-3158

Lỗ hổng use after free trong Bookmarks

Không xác định

Microsoft Install Service

CVE-2024-26158

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Install Service

Quan trọng

Microsoft Office Excel

CVE-2024-26257

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft Excel

Quan trọng

Microsoft Office Outlook

CVE-2024-20670

Lỗ hổng giả mạo Outlook cho Windows

Quan trọng

Microsoft Office SharePoint

CVE-2024-26251

Lỗ hổng giả mạo máy chủ Microsoft SharePoint

Quan trọng

Microsoft WDAC ODBC Driver

CVE-2024-26214

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver

Quan trọng

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL

CVE-2024-26244

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server

Quan trọng

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL

CVE-2024-26210

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26233

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26231

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26227

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26223

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26221

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26224

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: DNS Server

CVE-2024-26222

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

Role: Windows Hyper-V

CVE-2024-29064

Lỗ hổng từ chối dịch vụ Hyper-V của Windows

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28937

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28938

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29044

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28935

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28940

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28943

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28941

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28910

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28944

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28908

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28909

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29985

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28906

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28926

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28933

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28934

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28927

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28930

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29046

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28932

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29047

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28931

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29984

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28929

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28939

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28942

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29043

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28936

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29045

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28915

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28913

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28945

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29048

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28912

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28914

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29983

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-28911

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

SQL Server

CVE-2024-29982

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của  Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Quan trọng

Windows Authentication Methods

CVE-2024-29056

Lỗ hổng leo thang đặc quyền xác thực Windows

Quan trọng

Windows Authentication Methods

CVE-2024-21447

Lỗ hổng leo thang đặc quyền xác thực Windows

Quan trọng

Windows BitLocker

CVE-2024-20665

Lổ hổng bỏ qua tính năng bảo mật BitLocker

Quan trọng

Windows Compressed Folder

CVE-2024-26256

Lỗ hổng thực thi mã từ xa libarchive

Quan trọng

Windows Cryptographic Services

CVE-2024-26228

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật của dịch vụ mật mã Windows

Quan trọng

Windows Cryptographic Services

CVE-2024-29050

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của dịch vụ mật mã Windows

Quan trọng

Windows Defender Credential Guard

CVE-2024-26237

Lỗ hổng leo thang đặc quyền bảo vệ thông tin xác thực Windows Defender

Quan trọng

Windows DHCP Server

CVE-2024-26212

Lỗ hổng từ chối dịch vụ của máy chủ DHCP

Quan trọng

Windows DHCP Server

CVE-2024-26215

Lỗ hổng từ chối dịch vụ của máy chủ DHCP

Quan trọng

Windows DHCP Server

CVE-2024-26195

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của dịch vụ máy chủ DHCP

Quan trọng

Windows DHCP Server

CVE-2024-26202

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của dịch vụ máy chủ DHCP

Quan trọng

Windows Distributed File System (DFS)

CVE-2024-29066

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Hệ thống tệp phân tán Windows (DFS)

Quan trọng

Windows Distributed File System (DFS)

CVE-2024-26226

Lỗ hổng tiết lộ thông tin về Hệ thống tệp phân tán (DFS) của Windows

Quan trọng

Windows DWM Core Library

CVE-2024-26172

Lỗ hổng tiết lộ thông tin thư viện lõi Windows DWM

Quan trọng

Windows File Server Resource Management Service

CVE-2024-26216

Lỗ hổng leo thang đặc quyền của Windows File Server Resource Management Service

Quan trọng

Windows HTTP.sys

CVE-2024-26219

Lỗ hổng từ chối dịch vụ HTTP.sys

Quan trọng

Windows Internet Connection Sharing (ICS)

CVE-2024-26253

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows rndismp6.sys

Quan trọng

Windows Internet Connection Sharing (ICS)

CVE-2024-26252

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows rndismp6.sys

Quan trọng

Windows Kerberos

CVE-2024-26183

Lỗ hổng từ chối dịch vụ của Windows Kerberos

Quan trọng

Windows Kerberos

CVE-2024-26248

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Kerberos

Quan trọng

Windows Kernel

CVE-2024-20693

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

Windows Kernel

CVE-2024-26245

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows SMB

Quan trọng

Windows Kernel

CVE-2024-26229

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows CSC Service

Quan trọng

Windows Kernel

CVE-2024-26218

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS)

CVE-2024-26209

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Microsoft Local Security Authority Subsystem Service

Quan trọng

Windows Message Queuing

CVE-2024-26232

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Microsoft Message Queuing (MSMQ)

Quan trọng

Windows Message Queuing

CVE-2024-26208

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Microsoft Message Queuing (MSMQ)

Quan trọng

Windows Mobile Hotspot

CVE-2024-26220

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Hotspot Windows Mobile

Quan trọng

Windows Proxy Driver

CVE-2024-26234

Lỗ hổng giả mạo trình điều khiển proxy

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-28902

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-28900

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-28901

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26255

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26230

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Telephony Server

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26239

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Telephony Server

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26207

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26217

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager

CVE-2024-26211

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Remote Procedure Call

CVE-2024-20678

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Remote Procedure Call Runtime

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

CVE-2024-26200

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

CVE-2024-26179

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

CVE-2024-26205

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-29061

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28921

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-20689

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26250

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28922

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-29062

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-20669

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28898

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-20688

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-23593

Lenovo: CVE-2024-23593 Zero Out Boot Manager and drop to UEFI Shell

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28896

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28919

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-23594

Lỗ hổng tràn bộ đệm ngăn xếp trong LenovoBT.efi

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28923

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28903

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26189

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26240

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28924

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28897

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28925

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26175

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-28920

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26194

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26180

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26171

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Secure Boot

CVE-2024-26168

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khởi động an toàn

Quan trọng

Windows Storage

CVE-2024-29052

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows Storage

Quan trọng

Windows Telephony Server

CVE-2024-26242

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows Telephony Server

Quan trọng

Windows Update Stack

CVE-2024-26236

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows Update Stack

Quan trọng

Windows Update Stack

CVE-2024-26235

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows Update Stack

Quan trọng

Windows USB Print Driver

CVE-2024-26243

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong Windows USB Print Driver

Quan trọng

Windows Virtual Machine Bus

CVE-2024-26254

Lỗ hổng từ chối dịch vụ trên Bus Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus)

Quan trọng

Windows Win32K - ICOMP

CVE-2024-26241

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền Win32k

Quan trọng

Nguyễn Hà Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới