Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday khắc phục 61 lỗ hổng bảo mật

08:00 | 16/05/2024 | TIN TỨC SẢN PHẨM
Ngày 15/4, gã khổng lồ công nghệ Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday để giải quyết 61 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 3 lỗ hổng zero-day đang được khai thác tích cực trên thực tế.

Theo đó, bản vá Patch Tuesday tháng 5 khắc phục 61 lỗ hổng, tuy nhiên không bao gồm 2 lỗ hổng trên Microsoft Edge được sửa vào ngày 2/5 và 4 lỗ hổng được sửa vào ngày 10/5. Ngoài ra, bản vá tháng này cũng xử lý một lỗ hổng được đánh giá nghiêm trọng, đó là lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE) của Microsoft SharePoint Server. 

Danh sách số lượng từng loại lỗ hổng được Microsoft cập nhật trong bản vá Patch Tuesday tháng 5

- 17 lỗ hổng leo thang đặc quyền.

- 2 lỗ hổng vượt qua các tính năng bảo mật (bypass).

- 27 lỗ hổng RCE.

- 7 lỗ hổng tiết lộ thông tin (Information Disclosure).

- 3 lỗ hổng từ chối dịch vụ (DoS).

- 4 lỗ hổng cho phép tấn công giả mạo (Spoofing).

- 1 lỗ hổng XSS.

Bản vá Patch Tuesday tháng 5 đã xử lý 3 lỗ hổng zero-day, trong đó có 2 lỗ hổng được khai thác tích cực, cụ thể như sau:

Lỗ hổng bypass trên nền tảng Windows MSHTML (CVE-2024-30040)

Để khai thác lỗ hổng này, các tác nhân đe dọa sẽ phải thuyết phục người dùng tải tệp độc hại vào hệ thống dễ bị tấn công, thông qua gửi email hoặc tin nhắn tức thời (Instant Messenger), sau đó thuyết phục người dùng thực hiện các thao tác đối với với tệp độc hại này.

“Kẻ tấn công không được xác thực khi khai thác thành công lỗ hổng CVE-2024-30040 có thể thực thi mã thông qua việc cố gắng thuyết phục người dùng mở một tệp tài liệu độc hại. Tại thời điểm đó, kẻ tấn công có thể thực thi mã tùy ý trong ngữ cảnh của người dùng”, Micrsoft giải thích.

Hiện chưa rõ lỗ hổng này đã bị lạm dụng như thế nào trong các cuộc tấn công hay nhà nghiên cứu nào đã phát hiện ra nó.

Lỗ hổng leo thang đặc quyền trong thư viện Windows DWM Core (CVE-2024-30051)

Microsoft đã xử lý lỗ hổng CVE-2024-30051 tồn tại trong thư viện Windows DWM Core đang được khai thác tích cực để giành được các đặc quyền hệ thống SYSTEM. Kaspersky cho biết các cuộc tấn công lừa đảo bằng phần mềm độc hại Qakbot gần đây đã sử dụng các tệp tài liệu độc hại để khai thác lỗ hổng CVE-2024-30051 và giành được các đặc quyền SYSTEM trên thiết bị Windows.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các lỗ hổng đã được giải quyết trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 5/2024. Quý độc giả có thể xem mô tả đầy đủ về từng loại lỗ hổng và hệ thống bị ảnh hưởng tại đây.

Tag

CVE ID

Danh mục CVE

Mức độ nghiêm trọng

.NET and Visual Studio         

CVE-2024-30045

Lỗ hổng RCE .NET và Visual Studio       

Quan trọng

Azure Migrate         

CVE-2024-30053

Lỗ hổng XSS Azure Migrate

Quan trọng

Microsoft Bing 

CVE-2024-30041

Lỗ hổng giả mạo Microsoft Bing Search

Quan trọng

Microsoft Brokering File System       

CVE-2024-30007

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Brokering File System

Quan trọng

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights      

CVE-2024-30048

Lỗ hổng giả mạo Dynamics 365 Customer Insights

Quan trọng

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights      

CVE-2024-30047

Lỗ hổng giả mạo Dynamics 365 Customer Insights

Quan trọng

Microsoft Intune

CVE-2024-30059

Lỗ hổng giả mạo Microsoft Intune for Android Mobile Application Management

Quan trọng

Microsoft Office Excel

CVE-2024-30042

Lỗ hổng RCE Microsoft Excel

Quan trọng

Microsoft Office SharePoint 

CVE-2024-30044

Lỗ hổng RCE Microsoft SharePoint Server

Nghiêm trọng

Microsoft Office SharePoint 

CVE-2024-30043

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Microsoft SharePoint Server

Quan trọng

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL      

CVE-2024-30006

Lỗ hổng RCE Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server

Quan trọng

Microsoft Windows SCSI Class System File

CVE-2024-29994

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft Windows SCSI Class System File

Quan trọng

Microsoft Windows Search Component

CVE-2024-30033

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Search Service

Quan trọng

Power BI    

CVE-2024-30054

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Microsoft Power BI Client JavaScript SDK

Quan trọng

Visual Studio         

CVE-2024-30046

Lỗ hổng DoS Visual Studio         

Quan trọng

Visual Studio         

CVE-2024-32004

Lỗ hổng RCE trong khi sao chép các kho lưu trữ cục bộ được chế tạo đặc biệt

Quan trọng

Visual Studio         

CVE-2024-32002

Lỗ hổng RCE các bản clone đệ quy trên hệ thống tệp case-insensitive hỗ trợ liên kết tượng trưng

Quan trọng

Windows Cloud Files Mini Filter Driver        

CVE-2024-30034

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Windows Cloud Files Mini Filter Driver

Quan trọng

Windows CNG Key Isolation Service       

CVE-2024-30031

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows CNG Key Isolation Service

Quan trọng

Windows Common Log File System Driver        

CVE-2024-29996

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Common Log File System Driver

Quan trọng

Windows Common Log File System Driver       

CVE-2024-30037

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Common Log File System Driver

Quan trọng

Windows Common Log File System Driver        

CVE-2024-30025

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Common Log File System Driver

Quan trọng

Windows Cryptographic Services      

CVE-2024-30020

Lỗ hổng RCE Windows Cryptographic Services

Quan trọng

Windows Cryptographic Services      

CVE-2024-30016

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Windows Cryptographic Services

Quan trọng

Windows Deployment Services      

CVE-2024-30036

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Windows Deployment Services

Quan trọng

Windows DHCP Server         

CVE-2024-30019

Lỗ hổng DoS DHCP Server Service

Quan trọng

Windows DWM Core Library       

CVE-2024-30008

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Windows DWM Core Library

Quan trọng

Windows DWM Core Library       

CVE-2024-30051

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows DWM Core Library

Quan trọng

Windows DWM Core Library       

CVE-2024-30035

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows DWM Core Library

Quan trọng

Windows DWM Core Library       

CVE-2024-30032

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows DWM Core Library

Quan trọng

Windows Hyper-V     

CVE-2024-30011

Lỗ hổng DoS Windows Hyper-V      

Quan trọng

Windows Hyper-V     

CVE-2024-30017

Lỗ hổng RCE Windows Hyper-V      

Quan trọng

Windows Hyper-V     

CVE-2024-30010

Lỗ hổng RCE Windows Hyper-V      

Quan trọng

Windows Kernel        

CVE-2024-30018

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Kernel  

Quan trọng

Windows Mark of the Web (MOTW)         

CVE-2024-30050

Lỗ hổng bypass Windows Mark of the Web Security Feature

Trung bình

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30002

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-29997

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30003

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30012

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-29999

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-29998

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30000

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30005

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30004

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30021

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows Mobile Broadband 

CVE-2024-30001

Lỗ hổng RCE Windows Mobile Broadband Driver

Quan trọng

Windows MSHTML Platform     

CVE-2024-30040

Lỗ hổng bypass Windows MSHTML Platform Security Feature

Quan trọng

Windows NTFS

CVE-2024-30027

Lỗ hổng leo thang đặc quyền NTFS

Quan trọng

Windows Remote Access Connection Manager     

CVE-2024-30039

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Windows Remote Access Connection Manager

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30009

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30024

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30015

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30029

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30023

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30014

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)      

CVE-2024-30022

Lỗ hổng RCE Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)

Quan trọng

Windows Task Scheduler   

CVE-2024-26238

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Microsoft PLUGScheduler Scheduled Task

Quan trọng

Windows Win32K - GRFX        

CVE-2024-30030

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Win32k Elevation

Quan trọng

Windows Win32K - ICOMP      

CVE-2024-30038

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Win32k Elevation

Quan trọng

Windows Win32K - ICOMP      

CVE-2024-30049

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Windows Win32 Kernel Subsystem

 

Quan trọng

Windows Win32K - ICOMP      

CVE-2024-30028

Lỗ hổng leo thang đặc quyền Win32k Elevation

Quan trọng

Hồng Đạt

(Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới