Cơ yếu Quân chủng Phòng không - Không quân nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

10:00 | 19/03/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng ngày 18/3, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ tốt nghiệp tại Học viện Kỹ thuật mật mã từ năm 2021 đến 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tá Nguyễn Đình Huy, Phó Trưởng phòng Phòng Huấn luyện, Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia Hội nghị tập huấn có các đồng chí cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành Cơ yếu tại Học viện Kỹ thuật Mật mã từ năm 2021 đến năm 2024. Thượng tá Vũ Văn Quyết, Trưởng phòng Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị tập huấn.

Thượng tá Vũ Văn Quyết, Trưởng phòng Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 05 ngày (từ 18 - 22/3), các đại biểu dự Hội nghị được tập huấn, giới thiệu về mạng truyền số liệu quân sự trong Quân chủng; quy định nội dung xây dựng văn kiện chiến đấu ngành Cơ yếu; xây dựng Kế hoạch huấn luyện, quản lý xây dựng lực lượng ngành; cách thức quản lý, sử dụng các loại mật ngữ; bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật hiện có và tiêu hủy điện mật hằng năm bảo đảm thống nhất, đúng quy định của ngành Cơ yếu đã ban hành…

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tá Vũ Văn Quyết, Trưởng phòng Phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu Quân chủng yêu cầu Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho lớp tập huấn diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch, chặt chẽ, an toàn, đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ giáo viên chuẩn bị tài liệu, giáo án đầy đủ, kết hợp chặt chẽ giữa giới thiệu lý thuyết với thực hành. Các đồng chí học viên nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập để nắm vững các nội dung tập huấn, làm cơ sở cho việc triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại đơn vị; quản lý, sử dụng tài liệu tập huấn chặt chẽ, an toàn; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và các quy định của Ban Tổ chức. Kết thúc tập huấn về đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới