Tạp chí An toàn thông tin làm việc với một số đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân

14:00 | 19/08/2022 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư và xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, phòng chống lụt, bão, cháy nổ… ngày càng cao; các loại hình thông tin vũ khí, trang, thiết bị kỹ thuật cần được bảo mật bằng kỹ thuật của ngành Cơ yếu ngày càng tăng, đa dạng và phức tạp hơn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Cơ yếu Quân chủng PK-KQ đã và đang triển khai sử dụng các loại hình kỹ thuật đa dạng, đồng bộ, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Quân chủng.

Đoàn công tác Tạp chí An toàn thông tin làm việc với Phòng Cơ yếu Quân chủng Phòng không - Không quân

Từ ngày 15 đến ngày 17/8/2022, Đoàn công tác của Tạp chí An toàn thông tin do đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đi thực tế và làm việc với một số đơn vị của Quân chủng PK-KQ để nắm bắt thông tin về công tác cơ yếu và bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin.

Tại buổi làm việc với Phòng Cơ yếu Quân chủng PK-KQ, đồng chí Đại tá, Trưởng Phòng Vương Cao Cường cho biết: Phòng Cơ yếu Quân chủng PK-KQ là một trong những đầu mối có tổ chức, quân số lớn, tính chất nhiệm vụ đặc thù rất cao, đa dạng. Tính chất rất biến động, nhanh chóng, thời cơ chỉ tính bằng giây nên yêu cầu bảo đảm bí mật chỉ huy bằng kỹ thuật của ngành Cơ yếu bảo đảm độ chính xác tuyệt đối là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, điều đó đặt ra cho Cơ yếu Quân chủng PK-KQ yêu cầu nhiệm vụ cao cả về tổ chức, sử dụng lực lượng, bố trí tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Cơ yếu Quân chủng PK-KQ đã thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các cấp trong Quân chủng bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; xây dựng, quản lý chỉ đạo, sử dụng hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức biên chế, đội ngũ cán bộ, nhân viên vững chắc, hiệu quả; thực hiện tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ.

Tại Sư đoàn 365, đơn vị phòng không cơ động của Bộ Quốc phòng đóng tại Bắc Giang, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Sư đoàn trưởng trao đổi với chúng tôi, hiện nay Sư đoàn đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt là nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị mới, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Triển khai nhiệm vụ Cơ yếu của Sư đoàn 365

Cơ yếu Sư đoàn 365 với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo đảm “bí mật, chính xác, kịp thời” các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn qua kỹ thuật của ngành Cơ yếu đã luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn về công tác cơ yếu và duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban nghiệp vụ tại Sở chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn, bảo đảm mã hóa, giải mã, chuyển nhận các nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo luôn “bí mật, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống, không để xẩy ra sai sót. Đây là điểm nổi bật mà Ban Cơ yếu Sư đoàn cũng như lực lượng Cơ yếu Sư đoàn luôn coi trọng và thực hiện tốt.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc San, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 (người đứng) kiểm tra kíp chiến đấu tại Sở Chỉ huy Trạm Ra đa 31

Làm việc với Trung đoàn Ra đa 291, đơn vị nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 365 với 4 cơ quan, 4 Trạm Ra đa đóng quân tại 4 tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, chúng tôi được đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc San, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 291 chia sẻ thêm: “Hiện tại, Cơ yếu Trung đoàn được bố trí 05 đầu mối liên lạc thường xuyên, trực tiếp từ trung đoàn đến các Trạm Ra đa. Địa bàn đóng quân của Trung đoàn tương đối rộng, các Trạm Ra đa đứng chân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc kiểm tra, giúp đỡ của các đơn vị. Cơ yếu Trung đoàn đã tich cực, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành Cơ yếu, bảo đảm các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy của các cấp luôn được “bí mật, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống. Trong thời gian tới, Cơ yếu Trung đoàn 291 tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm hệ thống máy móc đồng bộ, có độ tin cậy cao; nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các loại hình kỹ thuật mới để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy”.

Theo Đại tá Vương Cao Cường, thời gian tới, cùng với việc duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật của ngành Cơ yếu, Cơ yếu Quân chủng PK-KQ tiếp tục huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên; làm chủ khai thác các sản phẩm mật mã mới, hệ thống chứng thực số, hệ thống mạng liên lạc kỹ thuật phù hợp với nhu cầu bảo mật thông tin của Quân chủng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các giải pháp bảo mật cho hệ thống thông tin điều khiển vũ khí công nghệ cao, hiện đại, tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và hoạt động của đơn vị….

Đỗ Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới