Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc tại tỉnh Nam Định, Hà Nam về công tác cơ yếu, bảo mật an toàn thông tin

11:00 | 26/05/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 25/5/2023, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Lực làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc tại 02 tỉnh Nam Định và Hà Nam về công tác cơ yếu và bảo mật, an toàn thông tin.

Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an; Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu/Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng, Công ty TNHH MTV 129, Văn phòng; 

Sáng ngày 25/5, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nam Định. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Nam Định. 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ với Tỉnh ủy Nam Định

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định cho biết: thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của các địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; quan tâm, củng cố xây dựng lực lượng cơ yếu vững về tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao; công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin được coi trọng, hệ thống kỹ thuật mật mã được triển khai sử dụng kịp thời, thông suốt; việc tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị, tài liệu mật mã được bảo đảm an toàn, quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Ngành.

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và cơ chế thực hiện chế độ chính sách, thu hút nhân tài phục vụ cho ngành Cơ yếu; Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Tỉnh cũng đã kiến nghị, đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư về trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mật mã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ yếu các đơn vị cơ sở. Đồng thời tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm cho Cơ yếu cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định.

Chiều cùng ngày, tại tỉnh Hà Nam, tiếp và làm việc Đoàn công tác có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, cán bộ phụ trách cơ yếu các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đồng chủ trì buổi làm việc giữa hai cơ quan

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Lực và Đoàn công tác đã lắng nghe các ý kiến về tình hình thực hiện công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin; triển khai, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã; việc đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực cho hoạt động cơ yếu... Theo đó, Tỉnh ủy Hà Nam đã chú trọng, quan tâm củng cố, phát triển mạng liên lạc cơ yếu; thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, chủ động tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, công tác phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật được quan tâm, đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh Hà Nam cũng đã kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống mạng liên lạc cơ yếu; tăng cường cung cấp các sản phẩm, thiết bị bảo mật, đặc biệt là các sản phẩm trang bị cho người dùng không phải cơ yếu như máy tính đa giao diện, thiết bị lưu trữ an toàn dữ liệu…

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao trong thời gian qua các tỉnh Nam Định, Hà Nam đã quan tâm và làm tốt công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó quan tâm, xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu. Đồng chí cũng thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của các tỉnh liên quan đến hỗ trợ trang thiết bị; đào tạo, tập huấn về công tác cơ yếu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin; cung cấp kịp thời chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; phối hợp rà soát, triển khai giám sát hệ thống thông tin; chế độ chính sách cho người làm công tác cơ yếu…

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ với Tỉnh ủy Hà Nam

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Có ý kiến đóng góp và ủng hộ Ban Cơ yếu Chính phủ trong quá trình xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban với các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu; chỉ đạo đưa môn học “Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu” vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng chính trị của tỉnh.

Trên cơ sở nội dung các buổi làm việc, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ có cơ sở để đánh giá kết quả phối hợp trong triển khai nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin trong thời gian qua giữa Ban với các địa phương, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, nhu cầu cụ thể trong thời gian tới của các bên để triển khai thực hiện.

Hồng Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới