Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Cơ yếu Việt Nam

16:00 | 14/07/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng 14/7, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2023 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng; Lãnh đạo Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin Bộ Ngoại giao và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trình chiếu video clip trình bày kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trước nhu cầu ngày càng lớn về bảo mật, an toàn thông tin của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tập trung tổ chức triển khai các chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Tập trung rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu; nghiên cứu, sản xuất và kịp thời triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các Ban, Bộ, ngành trung ương và địa phương; phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước và thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trên một số mặt công tác cơ yếu để các cơ quan, đơn vị khắc phục trong thời gian tới.

Trong phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Ban và ngành Cơ yếu. Đồng chí Trưởng ban đề nghị ngành Cơ yếu Việt Nam trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; trọng tâm là các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung xây dựng và báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế Nghị định số 25/2015/NĐ-CP, Nghị định số 40/2013/NĐ-CP, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP, Nghị định số 69/2013/NĐ-CP; theo dõi và kịp thời tham gia góp ý, triển khai các chương trình, đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cơ yếu.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Đồng chí Trưởng ban yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Ban làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu; nâng cao chất lượng tham mưu, thể chế hóa văn bản, lấy việc phối hợp công tác và đổi mới tư duy làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương thức hoạt động gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, trong đó tập trung vào việc xây dựng các quy chế, quy trình triển khai, phối hợp giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển đổi số toàn diện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý kỹ thuật trong ngành Cơ yếu và xây dựng, phát triển các sản phẩm mật mã tự động, đồng bộ, quản lý, giám sát, bảo đảm kỹ thuật từ xa.

Về công tác xây dựng lực lượng Ngành, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát, quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ yếu các cấp, bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật và nhiệm vụ công tác cơ yếu trong tình hình mới; tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên trong toàn Ngành.

Tại Hội nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ đã công bố các quyết định và tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Trong đó, M951 được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; Phòng Giám sát An ninh mạng (Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng) được tặng Bằng khen của Chính phủ; 09 tập thể và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho M951 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Giám sát an ninh mạng, Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng

 Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2025) với chủ đề “Tự hào truyền thống 80 năm vẻ vang, thi đua xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại”.

Nguyễn Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới