Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu

15:00 | 14/07/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng ngày 13/7, Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền do Cục Cơ yếu Quân đội làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục Chính trị - Tổ chức và Tạp chí An toàn thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ). Về phía Khối thi đua có các đồng chí đại diện lãnh đạo và các phòng, ban liên quan của 4 Cục: Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an; Cơ yếu - Công nghệ thông tin Bộ Ngoại giao và Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua khối 4 hệ Cơ yếu đã được triển khai, thực hiện tốt, hoạt động rộng khắp, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của cơ yếu các Bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ yếu các bộ, ngành, địa phương, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo, chỉ huy các hệ Cơ yếu đã bám sát mục tiêu thi đua của Khối phát động, chỉ đạo triển khai kế hoạch, hướng dẫn, phát động phong trào thi đua sâu, rộng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động thuộc cơ yếu các Bộ, ngành, địa phương; gắn phong trào thi đua với từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua do Ban Cơ yếu Chính phủ, Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu và các bộ, ngành, địa phương phát động. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đạt thành tích trong các phong trào thi đua.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các hệ Cơ yếu tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hiệp đồng, thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch của Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu; đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua của Khối đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua của ngành Cơ yếu Việt Nam năm 2023.

Tại Hội nghị, các hệ Cơ yếu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023 của Khối. Đồng thời chia sẻ các mô hình mới, cách làm hay, các thành tích nổi bật của Hệ trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng trao đổi một số định hướng của Ban và Ngành trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai Chuyển đổi số, xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị. Theo đó, vai trò, nhiệm vụ của cơ yếu tiếp tục được thực hiện theo phương thức làm chủ và hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu thực tế: làm chủ các trang thiết bị, sản xuất ra sản phẩm mật mã hiện đại, có thể tích hợp trong các hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại; chuyển đổi số công tác quản lý thông qua các sản phẩm mật mã thông minh, dịch vụ tốt, quản lý từ xa, tự động, nắm rõ tình trạng hoạt động; hệ thống bảo đảm kỹ thuật nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên được cập nhật… Theo đồng chí Phó Trưởng ban, để thực hiện tốt những định hướng chiến lược hoạt động của Ngành, đặc biệt là việc thực hiện quản lý lực lượng cơ yếu toàn Ngành, vai trò của các hệ Cơ yếu là rất lớn.

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như các giải pháp thực hiện đề ra trong báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng đề nghị khối 4 hệ Cơ yếu tiếp tục tăng cường, phát huy khối đoàn kết thống nhất giữa các Hệ theo phương châm “Tôn trọng, tin tưởng, chân thành”, tập trung làm tốt một số nội dung như: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, trọng tâm, đột phá; thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin của Ban và Ngành; Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích, tổ chức bình xét, khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, tạo đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn bó với quần chúng để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Phó Trưởng ban lưu ý, cùng với phong trào thi đua thường xuyên, Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu cần cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, có mục tiêu cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo về cả nội dung và hình thức thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua khen thưởng của khối 4 hệ Cơ yếu với những thành công mới, tạo động lực quan trọng, góp phần thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam.

Các Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới