Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực mật mã lượng tử

14:00 | 22/03/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức hội thảo khoa học và sơ kết hoạt động nhóm mật mã lượng tử. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Với mục tiêu cung cấp nền tảng lý thuyết trên các lĩnh vực chuyên sâu về mật mã lượng tử để phát triển các sản phẩm/thiết bị mật mã, đồng thời trang bị năng lực thực hành trên các hệ thống lượng tử mô phỏng và các hệ thống thực nghiệm quy mô nhỏ, ngày 26/07/2023, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký quyết định thành lập nhóm mật mã lượng tử gồm 2 tổ: Tính toán lượng tử và Công nghệ lượng tử. Các thành viên trong nhóm đều là những cán bộ, chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về mật mã lượng tử, có khả năng hiện thực hoá các mục tiêu, nội dung sản phẩm thuộc lĩnh vực mật mã lượng tử và có khả năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban về định hướng phát triển khoa học - công nghệ cho mật mã lượng tử trong những giai đoạn tiếp theo.

Trải qua 6 tháng được thành lập và đi vào hoạt động, Hội thảo đã tiến hành sơ kết và báo cáo những kết quả bước đầu đạt được của nhóm, cụ thể: Trang bị được một số kiến thức nền tảng về tính toán lượng tử và công nghệ thông qua công tác tự đào tạo; Kịp thời điều chỉnh để định hướng nghiên cứu chuyên sâu và đầu ra của sản phẩm theo 2 lĩnh vực quan trọng của ứng dụng lượng tử vào mật mã (tính toán lượng tử và công nghệ lượng tử).

Trình bày tham luận tại Hội thảo, đại diện nhóm mật mã lượng tử đã báo cáo một số nét về tính toán lượng tử và mật mã; Đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2024 và kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho rằng đây là một lĩnh vực mới, những kết quả đạt được sẽ là cả một quá trình lâu dài. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhóm và các cán bộ nghiên cứu về mật mã lượng tử. Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế đang tồn tại, Thiếu tướng đề nghị:

Thứ nhất, giao Viện Khoa học - Công nghệ mật mã là cơ quan chủ trì, phối hợp với Học viện Kỹ thuật mật mã và Cục Chính trị - Tổ chức tham mưu cho Lãnh đạo Ban về cơ cấu tổ chức và nhân sự của nhóm mật mã lượng tử. Lưu ý không phân biệt độ tuổi, nhân sự cần có bản lĩnh, có tri thức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng Quy chế hoạt động của nhóm mật mã lượng tử nhằm đưa hoạt động của nhóm được hiệu quả, bài bản.

Thứ hai, cơ quan, đơn vị có liên quan như Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục Chính trị - Tổ chức, Công ty 129, Học viện Kỹ thuật mật mã tham mưu cho Lãnh đạo Ban đảm bảo nguồn nhiệm vụ, cơ sở hạ tầng tối thiểu và nguồn kinh phí để nhóm hoạt động, nghiên cứu

Thứ ba, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã tham mưu cho Lãnh đạo Ban về việc mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu. Đồng thời, tìm các đối tác để đào tạo cán bộ trong lĩnh vực mật mã lượng tử, mật mã hậu lượng tử và công nghệ lượng tử.

Tiếp nối Chương trình Hội thảo, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã tổ chức 3 chuyên đề khoa học: Giải pháp an toàn nghiệp vụ và một số định hướng nghiên cứu; Thiết kế thuật toán mã khối cấp độ Tối mật có khả năng kháng lại thám mã lượng tử; Trí tuệ nhân tạo và mạng di động 6G trong lĩnh vực an ninh quốc phòng: cơ hội và thách thức. Các chuyên đề đều là các công trình nghiên cứu của Viện Khoa học - Công nghệ mật mã và được các đồng chí cán bộ của Viện chia sẻ và trình bảy.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm tặng hoa chúc mừng 44 năm Ngày truyền thống Viện Khoa học - Công nghệ mật mã

Hà Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới