Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký kết Quy chế phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ

22:00 | 22/11/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều ngày 22/11, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2024 - 2030, nhằm cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ và công việc trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ ký kết 

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại Lễ ký kết Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực cho biết, thời gian qua Ban Cơ yếu Chính phủ đã thường xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng tổ chức lực lượng; đào tạo nguồn nhân lực cơ yếu cho ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai các hệ thống máy mã, sản phẩm mật mã, sản phẩm an toàn thông tin; chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm họat động cho hệ thống tổ chức cơ yếu. Hiện nay, hai đơn vị đang phối hợp triển khai sản phẩm bảo mật mới phục vụ cho ngành Kiểm sát nhân dân. Thông qua các buổi làm việc, trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ đã nắm bắt rõ hơn kết quả hoạt động cơ yếu, nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin ngày càng lớn của Ngành cũng như những khó khăn, vướng mắc để phối hợp tháo gỡ.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ Ký kết

Đồng chí Phó Trưởng ban nhấn mạnh, sau Lễ ký kết Quy chế, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu, đồng hành với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện Quy chế một cách thực chất, đạt kết quả cụ thể với mong muốn thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, ngày 28/7/2006 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ ký Thỏa thuận số 01 về việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin; quá trình thực hiện thỏa thuận đã góp phần nâng cao sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa hai đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời phát huy chức năng quản lý ngành Cơ yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Ngành (giai đoạn 2024 - 2030) để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng biểu dương sự cố gắng của các đơn vị liên quan của hai cơ quan đã tham mưu, phối hợp xây dựng Quy chế và tin tưởng rằng sau khi ký kết Quy chế, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mình.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (bên trái) và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bên phải) trao bản Quy chế được hai bên ký kết

Theo Quy chế, trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các nhiệm vụ quan trọng về cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin, cụ thể:

Thứ nhất, Bảo đảm trang thiết bị chuyên ngành cơ yếu cho các đơn vị cơ yếu trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm cả các thiết bị cho người sử dụng không phải là cơ yếu sử dụng.

Thứ hai, Khảo sát kiểm tra đánh giá hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin để từ đó xác định phương án tổng thể về bảo mật an toàn thông tin tiến tới triển khai các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thứ ba, Triển khai các giải pháp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, cung cấp đầy đủ kịp thời chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, triển khai, tích hợp giải pháp ký số trên thiết bị di động, các dữ liệu phần mềm ứng dụng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thứ tư, Triển khai giám sát, đánh giá an toàn hệ thống thông tin bằng các giải pháp của Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng thời hỗ trợ công tác ứng cứu khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra trên hệ thống công nghệ thông tin của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau Lễ ký kết, hai đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế; tăng cường hợp tác thường xuyên, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cơ yếu, bảo mật và giám sát an toàn thông tin để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Hai bên cũng thống nhất hàng năm sẽ xây dựng báo cáo kết quả triển khai Quy chế, đồng thời tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện Quy chế này vào những thời gian thích hợp được hai bên thống nhất.

Trường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới