Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh Tiến sĩ An toàn thông tin

08:00 | 26/07/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN

Ngay sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã đã lên kế hoạch tổ chức tuyển sinh khóa Tiến sĩ đầu tiên. Theo đó, Học viện sẽ phát hành hồ sơ từ nay đến hết ngày 30/9/2019 và tổ chức tiếp nhận từ ngày 15 - 30/10/2019. Sau khi công bố kết quả xét tuyển, nghiên cứu sinh sẽ bắt đầu chương trình học tập vào tháng 11/2019. 

Về chương trình đào tạo, Học viện tổ chức 02 hình thức là Hệ tập trung (dành cho đối tượng có bằng thạc sĩ 03 năm, có bằng đại học 04 năm) và Hệ không tập trung (dành cho đối tượng có bằng thạc sĩ 04 năm, có bằng đại học 05 năm).

Để tham gia dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp hoặc gần. Riêng ngành gần và các ngành khác phải học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học của ngành An toàn thông tin, cụ thể:

- Ngành đúng là các ngành: An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật mật mã) và Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin, An toàn, an ninh mạng).

- Ngành phù hợp: Khoa học máy tính Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Toán Tin học, Tin học quản lý, Sư phạm Tin học và Thương mại điện tử.

- Ngành gần: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Toán ứng dụng và Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Thứ hai, người dự tuyển phải là tác giả của 01 bài báo, hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Thứ ba, về trình độ ngoại ngữ, người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

c) Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được Quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

d) Đối với người dự tuyển đáp ứng được quy định tại mục a) khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục b) khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại mục c) do một tổ chức khảo thí được Quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển, thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn.

Thông tin liên hệ 

Phòng Sau Đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã

Địa chỉ: Phòng 806, Nhà TB2, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Website: http://sdh.actvn.edu.vn/

Facebook: facebook.com/thacsiantoanthongtin

Hotline: 0983.655.623 - 038.992.8396

T.U

Tin cùng chuyên mục

Tin mới