97,3% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4

11:00 | 06/07/2022 | CA CÔNG CỘNG
Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí (nếu có), được trả kết quả trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Tính đến ngày 28/6, tỷ lệ DVCTT đủ kiều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).

Trong khi đó, cổng dịch vụ công quốc gia cũng có thêm hàng trăm nghìn người đăng ký sử dụng mỗi tháng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 674 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 101 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 30,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,3 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 457 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 1.341 tỷ đồng.

Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người sử dụng có thể được trả kết quả, thanh toán lệ phí trực tuyến, rất thuận lợi và tiết kiệm chi phí. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được phê quyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới