Gần 80% Bộ, ngành đã thực hiện chia sẻ dữ liệu số

08:00 | 11/09/2020 | CA CÔNG CỘNG

Đánh giá về tình hình triển khai Chính phủ điện tử nói chung và Nghị quyết số 17/NQ-CP, Bộ TT&TT nói riêng, Bộ TT&TT cho biết, các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện công việc này và đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, báo cáo cho biết nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Đến hết ngày 24/8/2020, khoảng 80% các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, Tỉnh. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm 2018 chỉ đạt 3%; năm 2019 đạt khoảng 27%.

Bộ TT&TT đã chỉ đạo, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt xây dựng các nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong thời gian qua đã khai trương nhiều nền tảng quan trọng. Gần đây, đã ra mắt: Nền tảng lập trình cho giao tiếp Stringee (ngày 31/7/2020); Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain (ngày 13/8/2020); Nền tảng Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel (ngày 28/8/2020) và Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn (ngày 31/8/2020).

Về trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 12/3/2019 đến ngày 28/8/2020, có tổng số 621.076 văn bản điện tử gửi và 1.861.835 văn bản điện tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và địa phương;

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet): Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/8/2020, Hệ thống đã phục vụ 20 Hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 486 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế thay thế việc phát hành, in ấn, sao chụp hơn 200 nghìn bộ hồ sơ, tài liệu giấy. Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Hệ thống là khoảng 169 tỷ đồng/năm…

Trong tháng 8, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện đạt 17,97%, tăng 2,06% so với tháng 7 (khoảng 15,91%).

Tương tự, với Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 28/8/2020 đã tích hợp, cung cấp 1.040 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 60 triệu lượt truy cập, trên 235 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 295 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến; tiếp nhận, hỗ trợ trên 24 nghìn cuộc gọi và 7,8 nghìn phản ánh, kiến nghị.

Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại thời điểm tích hợp, cung cấp dịch vụ công thứ 1.000) là khoảng 6.700 tỷ đồng/năm, con số này sẽ tiếp tục tăng theo số lượng dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới