Dữ liệu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được các Bộ, tỉnh tái sử dụng

12:00 | 11/08/2023 | CA CQNN
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để lưu dữ liệu giải quyết dịch vụ công, phục vụ chia sẻ, tái sử dụng.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Với vai trò là cơ quan được giao điều phối, dẫn dắt tiến trình Chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Bộ TT&TT đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ công trên môi trường mạng. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng các dịch vụ do cơ quan nhà nước cung cấp, đồng thời giảm áp lực giấy tờ, công việc lên các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ TT&TT, trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đưa vào sử dụng để người dân có thể tự thực hiện 100% các bước tại nhà còn thấp; chất lượng dịch vụ công trực tuyến như sự đơn giản, thuận tiện, nhanh, an toàn, an ninh mạng vẫn còn thấp, chưa đạt kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp khi so sánh dịch vụ thuộc khu vực tư.

Cùng với đó, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình hiện cũng còn thấp, chưa giảm tải cho các cán bộ nghiệp vụ, công chức tại bộ phận một cửa. Nhiều trường hợp còn làm tăng công việc, khi phải xử lý song song trên bản giấy và bản điện tử, dẫn đến gây khó khăn, bức xúc cho cả công chức và người dân, doanh nghiệp.

Khảo sát của Bộ TT&TT đã chỉ ra 6 lý do khiến người dân không hài lòng về dịch vụ công trực tuyến

Kết quả khảo sát được Bộ TT&TT thực hiện trong tháng 3/2023 tại 12 Bộ, ngành, địa phương cũng đã chỉ ra 6 nhóm nguyên nhân người dân không hài lòng hoặc gặp lỗi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ tương ứng là: 36% do lỗi của Cổng dịch vụ công; 25% do thủ tục hành chính phức tạp, làm trực tiếp dễ và nhanh hơn trực tuyến; 10% do lỗi khi thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; 5% do lỗi kết nối mạng của người dân; 3% do lỗi của thiết bị đầu cuối của người dân và 14% là các nguyên nhân khác.

Nửa đầu năm 2023, lần đầu tiên Bộ TT&TT tiến hành đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng với cổng dịch vụ công của 20 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Kết quả, chỉ có 11 Bộ, ngành, địa phương có cổng dịch vụ công đạt mức tốt.

Đặc biệt, ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp chuyên đề với các Bộ, ngành, địa phương về dịch vụ công trực tuyến. Tại phiên họp này, người đứng đầu ngành TT&TT đã chỉ rõ: Bây giờ là lúc cần thay đổi căn bản cách làm Chính phủ điện tử, cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận.

Những việc cần làm ngay để nâng chất lượng, hiệu quả dịch vụ công online

Trên cơ sở định hướng của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cùng những bài học kinh nghiệm thực tế từ các Bộ, tỉnh, Bộ TT&TT vừa tiếp tục có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay 20 nội dung, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

Theo đề nghị của Bộ TT&TT, nhiều nhiệm vụ cần được các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành ngay trong tháng 8/2023, cụ thể: Rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể; Hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử; đồng thời đề nghị doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ nâng cấp, cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, tỉnh năm 2023; Thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy; Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động bảo đảm thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng; Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Tháng 9/2023 là thời hạn các Bộ, tỉnh cần hoàn thành việc rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu có nhiều người sử dụng. Việc này nhằm đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện.

Nội dung bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên cổng dịch vụ công và thúc đẩy người dân sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo đề nghị của Bộ TT&TT, thời hạn cần hoàn thành là tháng 12/2023.

Thời điểm cuối năm 2023 còn là thời hạn các Bộ, tỉnh cần hoàn thành việc triển khai Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để lưu giữ dữ liệu giải quyết dịch vụ công, phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị trong năm nay xem xét, có chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu “Kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lần thứ nhất” đã được Bộ công bố để khắc phục các tồn tại, hạn chế của việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, tỉnh.

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới