Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin chuyển trụ sở làm việc

15:00 | 26/06/2024 | CA CQNN

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, ngày 18/7/2007, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký Quyết định số 595/QĐ-BCY thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ thuộc Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã.

Trung tâm có chức năng tham mưu, tổ chức duy trì hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Tháng 8/2014, trước yêu cầu quản lý nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong tình hình mới, trên cơ sở kế thừa, nâng cấp từ Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thành lập theo Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

Trải qua chặng đường 17 năm hình thành và phát triển, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã ngày càng khẳng định vai trò và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được triển khai đồng bộ từ cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hành lang pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ. Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các hoạt động quản lý, điều hành, tác nghiệp, đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí; góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Từ ngày 01/7/2024 tới đây, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin bắt đầu chuyển sang làm việc tại trụ sở mới. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu phối hợp công tác xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Lô CN27A, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: 024.3773.8668

Email: ca@bcy.gov.vn

Trang thông tin điện tử: http://ca.gov.vn

Mã định danh trao đổi văn bản điện tử: G11.07.05

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới