Hơn 3 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận trong 7 tháng đầu năm 2022

13:00 | 10/08/2022 | CA CQNN
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến được thực hiện qua môi trường mạng, vừa góp phần đổi mới lề lối, phương thức làm việc cho các cơ quan Nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2022, Trục liên thông văn bản quốc gia đã gửi, nhận 620.830 văn bản điện tử, trong đó, văn bản điện tử gửi là 135.164 văn bản, nhận 485.666 văn bản.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận là 3,56 triệu văn bản. Nếu tính từ khi khai trương (ngày 12/3/2019) đến nay, hệ thống có tổng số hơn 13,1 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Cùng với đó, số lượng thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 27/7/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ kiều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 54,33% tổng số thủ tục hành chính).

Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/7/2022 đã có trên 293 nghìn tài khoản đăng ký; trên 4 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 479 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; trên 324 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng và trên 126 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 307 tỷ đồng.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đến tháng 12/2020, 22/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ khi khai trương đến nay là 553.969.478. Tính từ đầu năm nay, trung bình hằng ngày có khoảng 1,7 triệu giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới