Hướng dẫn tích hợp và cấu hình giải pháp ký số, xác thực VGCACrypto trên nền tảng Web

09:00 | 28/05/2020 | CA CQNN
Bài viết mô tả chi tiết kỹ thuật khi tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số VGCACrypto trên nền tảng Web do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp vào các hệ thống thông tin: dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản, điều hành; hệ thống thông tin chuyên ngành….

Giải pháp hỗ trợ tích hợp ký số, xác thực trên môi trường Web cho phép người sử dụng thao tác trực tiếp trên nền tảng Web để thực hiện ký số và xác thực văn bản, tài liệu điện tử. Các ứng dụng điều hành tác nghiệp, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin chuyên ngành,… được phát triển trên nền tảng Web đều có thể sử dụng giải pháp này.

Các tính năng cung cấp của giải pháp này bao gồm: Hỗ trợ đa trình duyệt (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera…); Kiểm tra chứng thư số trực tuyến qua danh sách hủy bỏ trực tuyến (CRLs) hoặc máy chủ trạng thái chứng thư số trực tuyến (OCSP); Lấy dấu thời gian chuẩn từ Ban Cơ yếu Chính phủ; Hỗ trợ ký số và xác thực các định dạng tài liệu điện tử (Portable Document Format (.pdf), Text).

Thông tin kỹ thuật chi tiết về giải pháp

Điều kiện triển khai giải pháp này là cần có nền tảng công nghệ .Net Framework 4.0 trở lên và hỗ trợ các hệ điều hành Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, 2012. Mô hình tích hợp của giải pháp được thể hiện qua hình dưới đây.

Hình 1. Mô hình giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng Web VGCACrypto

Thư viện được cài đặt và cấu hình trên Windows dưới dạng Windows Services. Cán bộ kỹ thuật sẽ sử dụng các hàm JavaSript trên các trình duyệt Web để gọi các hàm ký số, xác thực và nhận kết quả. Thư viện sẽ tự động kết nối tới các thành phần trực tuyến như CRLs, OCSP, TSA,… của Ban Cơ yếu Chính phủ và thiết bị lưu khóa bí mật của người ký.

Bộ cài đặt của thư viện gồm:

Hình 2: các thành phần của bộ cài đặt 

Thư viện sẽ được cung cấp dưới dạng các hàm JavaScript (1), cụ thể như sau:

- Hàm exc_sign_msg() để thực hiện ký số dữ liệu web-form, với tham số sender Id của button submit form. “sender” sẽ được xử lý ở trong hàm SignCallBack.

- Hàm SignCallBack() để xử lý kết quả ký số.

- Hàm exc_verify_msg() để thực hiện xác thực nội dung web-form.

- Hàm VerifyCallBack() để xử lý kết quả xác thực.

- Hàm exc_verify_pdf() là hàm xác thực tệp pdf với hai tham số sessionId filename để sử dụng trong quá trình tải file PDF về máy tính người dùng, sau đó thực hiện xác thực chữ ký.

- Hàm VerifyPDFCallBack() là hàm xử lý kết quả xác thực tệp PDF.

- Hàm exc_sign_file() là hàm ký số tệp PDF với các tham số sessionId, fileName để sử dụng trong quá trình tải về file cần ký số trên server và tải lên file đã ký số lên server. Trong trường hợp fileName rỗng, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng chọn đường dẫn file trên máy tính để ký số trên một cửa sổ Browse File. Tham số metadata là các thuộc tính đi kèm với tệp có kiểm List trong đó KeyValue là class KeyValue{ string Key; string Value;}

- Hàm SignFileCallBack() xử lý kết quả ký số với tham số rv là một json object có cấu trúc:

{ “Status”: 0, // 0: ký số thành công, khác 0 ký số lỗi

“Message”: “” //miêu tả lỗi

“FileName”: “” //Tên file ký số

“FileServer”:””// đường dẫn tệp đã ký trên máy chủ do FileUPloadHandler trả về }

Hướng dẫn tích hợp

Bước 1. Thêm các file JavaScript sau vào trang web:

- base64.js, để chuyển đổi dữ liệu web-form cần ký số sang dạng chuỗi.

- vgcaplugin.js, để thực thi các hàm ký số và xác thực với phần mềm plugin ký số.

Bước 2. Thêm các Script lên trang

- Nhúng script base64.js

- Nhúng script vgcaplugin.js

Bước 3. Thêm các hàm ký số và xác thực được mô tả tại (1)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình

Các bước để cài đặt như sau:

- Chạy file cài đặt VGCASignServiceSetup.msi

- Thực hiện các bước trên trong Giao diện cài đặt đến khi được trạng thái Finish.

Cho phép Windows FireWall chấp nhận chương trình VGCASignService.exe chạy trên hệ thống.

Trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể cấu hình kết nối mạng qua máy chủ Proxy.

T.U

(Theo VGCA)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới