Lạng Sơn đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước

08:00 | 27/07/2022 | CA CQNN
Sáng ngày 20/7, đoàn kiểm tra của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Tiếp và làm việc với đoàn, phía Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng: Chuyển đổi số, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đến nay, 100% các cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ký văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã thực hiện trao đổi, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tỉnh đã thực hiện tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Từ 2015 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cấp mới 20.982 chứng thư số, trong đó 19.323 chữ ký số cá nhân, 1.659 chứng thư số tổ chức, cấp mới 211 Sim ký số trên điện thoại di động....

Việc triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng của chính phủ đã góp phần hiện đại hóa hành chính tiến tới một chính quyền hiện đại, không giấy tờ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả, giảm thiểu nhân lực để thực hiện nghiệp vụ, giảm chi phí văn phòng phẩm, dễ sử dụng, dễ bảo quản, thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và Sở đã trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Công tác ban hành quy chế sử dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh; tần suất sử dụng chữ ký số đã được cấp; việc triển khai sử dụng chữ ký số ở bộ phận một cửa; hiện trạng sử dụng chữ ký số công cộng trong cơ quan đảng, chính quyền….

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đánh giá, hiện trạng hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu triển khai chữ ký số chuyên dùng.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở cần quan tâm thúc đẩy một số cơ quan nhà nước đang sử dụng chữ ký số công cộng chuyển dần sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch điện tử; cần có hình thức khen thưởng, kỷ luật trong việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin để triển khai tốt các giải pháp sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh trong thời gian tới Sở sẽ giao nhiệm vụ trọng tâm hơn cho các phòng chuyên môn, đồng thời kiểm tra sát sao nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 02/CT-TTg trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí mong muốn Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn Sở cũng như các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh trong triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới