Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ huyện Tây Hòa, Phú Yên

10:00 | 17/08/2023 | CA CQNN
Chiều ngày 15/8, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Hoàng Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin làm Trưởng đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Dự và làm việc với đoàn kiểm tra ở huyện có đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Viễn thông Đông Hòa - Tây Hòa, Viettel Phú Yên - Chi nhánh huyện Tây Hòa.

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu sau buổi kiểm tra tại xã Hòa Tân Tây

Tại đây, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả tình hình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Theo đó, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Công văn số 667/UBND-VH&TT ngày 07/5/2021 về việc tăng cường ứng dụng chứng thư số và thư điện tử công vụ; Công văn số 1310/UBND-VH&TT ngày 07/8/2023 về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản tỉnh. Đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp chữ ký số cho 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Toàn huyện hiện được cấp 222 chứng thư số chuyên dùng (bao gồm 27 chứng thư số cơ quan và 195 chứng thư số cá nhân, trong đó chứng thư số lãnh đạo là 71, 10 sim PKI, chứng thư số của công chức chuyên môn là 124); tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đạt 100%. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023, toàn huyện có 41.679 văn bản điện tử ký số chuyên dùng Chính phủ, trong đó: Văn bản đến 27.554 văn bản; văn bản đi 14.125 văn bản.

Hiện tại, UBND huyện đã triển khai nâng cấp trang hệ thống quản lý văn bản điều hành từ VNPT - iOffice V.3 lên phiên bản VNPT - iOffice V.5. Đồng thời đã thực hiện tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 100% cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được cấp chứng thư số cá nhân để thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của UBND huyện

Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của UBND huyện, UBND xã Hòa Tân Tây. Nội dung kiểm tra về công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; việc trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; hiện trạng ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trong các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng; nắm bắt nhu cầu áp dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước đồng thời hướng dẫn các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và giải đáp những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Đồng chí Hoàng Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan nhà nước, việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số và hiệu quả của việc ứng dụng chữ ký số phục vụ xác thực và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử; đồng thời kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân trong công tác quản lý, sử dụng và triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước, từ đó có biện pháp khắc phục, điều chỉnh bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và đúng quy định.

Phạm Xuân Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới