Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

11:00 | 08/02/2021 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030. Chiến lược hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp, ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và thế giới.

Mục tiêu chiến lược

Chiến lược xác định rõ quan điểm coi AI là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng tạo bước đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Kế thừa và phát huy những thành tựu mới nhất của nhân loại, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển khoa học và công nghệ; phát huy tiềm năng của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; từng bước nhận chuyển giao, làm chủ, tiến tới sáng tạo công nghệ.

Đồng thời, tập trung nguồn lực để tạo ra và phát triển các sản phẩm AI, dịch vụ AI quan trọng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Đầu tư có trọng điểm ứng dụng AI trong một số lĩnh vực liên quan đến quốc phòng an ninh, quản lý tài nguyên, môi trường và dịch vụ cho người dân; phát triển mạnh các doanh nghiệp ứng dụng AI, doanh nghiệp khởi nghiệp về AI.

Chiến lược hướng tới mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Cụ thể, đến năm 2025, AI sẽ trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI; góp phần xây dựng xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Chiến lược cũng đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho giai đoạn đến năm 2030 như đưa Việt Nam lên Top 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 3 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao; kết nối được các hệ thống trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI; hình thành được 50 bộ dữ liệu mở, liên thông và kết nối trong các ngành kinh tế, lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.

Một số mục tiêu khác như hình thành được 3 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về AI; xây dựng được đội ngũ các chuyên gia và các kỹ sư triển khai ứng dụng AI; có ít nhất 01 đại diện nằm trong Top 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

Cùng với đó, AI không chỉ được ứng dụng rộng rãi trong hành chính công, dịch vụ trực tuyến mà đội ngũ lao động trực tiếp cũng sẽ được phổ cập kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI để giảm thời gian xử lý công việc, nhân lực bộ máy, giảm thời gian chờ đợi và chi phí của người dân, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 

Ứng dụng AI sẽ phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh. Cùng với chuyển đổi số, ứng dụng AI sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng một số ngành kinh tế.

Định hướng chiến lược 

Trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra 5 nhóm định hướng chiến lược, bao gồm: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến AI; Xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; Phát triển hệ sinh thái AI; Thúc đẩy ứng dụng AI và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI.

Nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược

Để hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ phân công cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cho 17 Bộ, cơ quan gồm Bộ KH&CN; Bộ TT&TT; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ GD&ĐT; BộKH&ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Theo đó, Bộ TT&TT được giao xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp luật về giao dịch điện tử, thiết lập và chia sẻ dữ liệu, các khung thể chế thử nghiệm (sandbox), tạo ra một không gian thử nghiệm thuận lợi với khung chính sách pháp lý riêng để tiến hành thử nghiệm AI trong các lĩnh vực có tiềm năng; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật định dạng về công nghệ và sản phẩm AI.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm chủ trì các nhiệm vụ: hình thành nền tảng dữ liệu tính toán; khuyến khích hình thành các tổ chức triển khai đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và quản lý đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và phát triển sản phẩm AI trong các tập đoàn, công ty và các đơn vị nghiên cứu; hình thành các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tích hợp dựa trên công nghệ AI, khoa học dữ liệu kết hợp với công nghệ blockchain, điện toán đám mây và Internet vạn vật; xây dựng cơ chế ưu đãi, triển khai công nghệ AI, khoa học dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số, dịch vụ và ứng dụng AI hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của thị trường toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của các thị trường logistics, thương mại điện tử và kinh tế số.

Bộ TT&TT cũng cần thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng AI trong lĩnh vực đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn an ninh mạng; triển khai các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dùng về dữ liệu và ứng dụng AI.

Ngoài ra, Bộ KH&CN có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện bổ sung vào các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới AI. Còn Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ triển khai xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, tính toán đám mây, tính toán sương mù.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới