Cơ yếu Việt Nam lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận thầm lặng bảo vệ thông tin cơ mật, trọng yếu của Đảng, Nhà nước (*)

14:28 | 24/09/2015 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Tạp chí An toàn thông tin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, 12/9/2015.
Hôm nay trong không khí hào hùng của những ngày cánh mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, tôi thật sự rất vui mừng cùng các đồng chí đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2015) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Cơ yếu Việt Nam. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và xin thân ái gửi đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên đã và đang công tác trong Ngành Cơ yếu lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết nhất! 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, chính quyền non trẻ của Nhà nước ta đứng trước sứ mệnh lịch sử và những thử thách hết sức lớn lao. Một trong những nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là bảo vệ bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ngày 12/9/1945, tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại Bộ Tổng tham mưu, đánh dấu sự ra đời của ngành Cơ yếu Việt Nam. 

Bảy mươi năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, thách thức nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam cũng đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận thầm lặng bảo vệ thông tin cơ mật, trọng yếu của Đảng, Nhà nước, đã viết nên những truyền thống vẻ vang: “Trung thành, Tận tuỵ, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Để ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của ngành Cơ yếu, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam, một lần nữa ngành Cơ yếu lại được vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì “đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”.

Tôi một lần nữa nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công xuất sắc của ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc và khó lường; đặc biệt là tình hình biên giới, biển đảo. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được giữ vững, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn và thách thức.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông, các thế lực thù địch tăng cường các thủ đoạn thu tin, mã thám, mua chuộc, cài cắm, móc nối vào nội bộ ta nhằm đánh cắp nội dung thông tin bí mật của Nhà nước, chiến tranh mạng đã trở thành hiện hữu. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, nhiều văn bản quan trọng, với chủ trương là đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin trong tình hình mới.

Bối cảnh trên đã đặt ra cho ngành Cơ yếu Việt Nam những thách thức to lớn và những nhiệm vụ mới trong việc bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống. Là một Ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, trong giai đoạn hiện nay ngành Cơ yếu cần được đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư tạo sự đột phá để đưa Ngành tiến nhanh lên chính quy và hiện đại. Đồng thời, ngành Cơ yếu cần tiếp tục phát huy vai trò của một lực lượng chuyên trách bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước những nội dung liên quan đến định hướng, đến chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin quốc gia, đặc biệt là trong quản lý Nhà nước về Cơ yếu theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị, của Luật Cơ yếu, Luật Tổ chức Chính phủ,... Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, ngoại giao, cơ yếu, thông tin và truyền thông trong việc bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước. Khẩn trương huy động tiềm lực khoa học công nghệ trong cả nước để nghiên cứu, thiết kế chế tạo các trang thiết bị mật mã Việt Nam với công nghệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù công tác trong lĩnh vực Quân đội, Công an, Ngoại giao và Đảng - Chính quyền, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức cơ yếu thống nhất, chặt chẽ, có chế độ công tác nghiêm ngặt, có chế độ, chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và có chính sách đặc thù thu hút nhân tài phục vụ cho Ngành Cơ yếu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang và rất đáng tự hào, ngành Cơ yếu Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong các lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam mạnh khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công lớn.

(*) Tên bài do Tạp chí An toàn thông tin đặt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới