Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

19:00 | 25/02/2021 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Chiều ngày 25/02/2021, Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã được khai trương, chính thức đi vào hoạt động. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Lễ khai trương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị....

Phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban; Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những cơ sở dữ liệu gốc của Chính phủ điện tử, là một trong những nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, làm tiền đề để xây dựng các cơ sở dữ liệu khác. Đồng thời góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cảm ơn Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, tập đoàn VNPT... đã phối hợp chặt chẽ và giúp Bộ Công an trong quá trình xây dựng hai dự án quan trọng này.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, dự án xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là hai dự án hết sức quan trọng, có quy mô lớn và phạm vi rộng, với đối tượng quản lý là toàn dân và được triển khai rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Đối tượng truy nhập khai thác sử dụng, xử lý thông tin trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cũng hết sức đa dạng (gồm các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân).

Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được thiết kế để kết nối, cho phép các hệ thống thông tin khác khai thác thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, giúp tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ tại các cơ quan hành chính.

Hơn nữa, thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý di biến động dân cư, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc hoàn thành xây dựng 2 hệ thống nêu trên thể hiện quyết tâm lớn lao, nỗ lực mạnh mẽ của cả Chính phủ, đặc biệt là Bộ Công an, các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú, Luật Hộ tịch, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cũng là kết quả thiết thực, một công trình lớn, quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, thời gian vừa qua, việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Thể chế chính sách và nhiều hệ thống nền tảng cho Chính phủ điện tử đã được quan tâm xây dựng, một số hệ thống lớn đã được tập trung thiết lập, đưa vào vận hành và đạt được kết quả bước đầu khả quan, bắt kịp những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như các nền tảng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xây dựng trước đây và Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân được khai trương hôm nay.

“Có thể nói, sau trên 10 năm kiên trì của 2 nhiệm kỳ và nhất là 2 năm gần đây, với sự tập trung cao độ, các đồng chí đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong chỉ đạo cụ thể”, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an trong xây dựng 2 hệ thống. Trong điều kiện khó khăn, do tác động của COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ công an từ Trung ương tới cơ sở làm việc không quản ngày đêm, thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư. Đến nay đã thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân, đạt trên 92% dân số, kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và sẵn sàng đi vào hoạt động, bảo đảm các tiêu chí hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Đặc biệt, Bộ Công an đã triển khai song song, lồng ghép 2 dự án, qua đó tiết kiệm cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng, bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt 03 nội dung:

Thứ nhất, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu công dân chính xác và thường xuyên được bổ sung, cập nhật; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện kết nối với các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp.

Hoàn thành việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp Tỉnh để xác thực điện tử thông tin người dùng, hỗ trợ cung cấp, kiểm tra thông tin công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Quý II/2021.

Thứ hai, các Bộ, ngành và UBND các địa phương phải “chuyển động” cùng Bộ Công an ngay trong quá trình xây dựng hai dự án, đảm bảo đồng bộ kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Kiểm toán Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Công an trong quá trình xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân để đảm bảo nguyên tắc hiện đại đồng bộ, bảo mật cao và chống lãng phí xuyên suốt trong quá trình thực hiện.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm hiệu quả khai thác dữ liệu.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử làm thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, đối chiếu cơ sở dữ liệu về hộ tịch đảm bảo thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt....

Các Bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ, vì đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, các Bộ, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng để tích hợp trong Chip điện tử trên Thẻ căn cước công dân để quản lý ngành, lĩnh vực được phân công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế.

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát, nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành để bảo đảm khả năng kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban, Bộ, ngành bấm nút khai trương hệ thống

Lễ khai trương hai hệ thống thông tin quan trọng do ngành Công an chủ trì xây dựng là dịp để đánh giá tình hình, kết quả triển khai dự án “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”.

Để giải quyết vấn đề đặc biệt quan trọng là bảo mật và xác thực thông tin, ngay trong quá trình xây dựng hai dự án lớn này, lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để bàn phương án, giải pháp tối ưu. Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ xác định đây là hai dự án hết sức quan trọng, có quy mô lớn, phạm vi rộng, do vậy Lãnh đạo Ban đã giao các đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm thống nhất giải pháp, tổ chức sản xuất và triển khai bảo mật cho dự án với nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tránh lãng phí”.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, sự phối nhịp nhàng, chặt chẽ của các đơn vị chức năng; cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát huy tinh thần cao độ, làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm, kể cả ngày nghỉ. Trong thời gian rất ngắn Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng thành công và đưa vào triển khai nội dung bảo mật và xác thực cho hai dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tại buổi Lễ khai trương, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được nhận Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an vì đã có thành tích trong xây dựng và triển khai hai Dự án. Ban Cơ yếu Chính phủ là một trong bảy tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lễ khai trương được tổ chức tại hộ trường Bộ Công an và trực tuyến với 63 Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và một số điểm cầu tại địa phương. Ngay sau nghi thức bấm nút khai trương đã diễn ra một số hoạt động trải nghiệm về các tính năng, tác dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới