Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin

10:00 | 14/05/2024 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Chiều ngày 09/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban đã đến thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ nhằm phối hợp triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ, về phía Thanh tra Chính phủ có đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi nhằm đánh giá về tình hình, kết quả phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trong thời gian qua. Đồng thời, xác định phương hướng nhiệm vụ, nhu cầu cụ thể của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.

Trong những năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Nghị quyết về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu, các văn bản pháp luật về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ những hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác bảo mật, an toàn thông tin và đưa ra kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm nâng cao công tác bảo mật, an toàn thông tin trong giai đoạn tới.

Đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, có trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác bảo mật và an toàn thông tin đối với Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Thanh tra Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo mật, an toàn thông tin; tổ chức tập huấn về công tác bảo mật thông tin cho cán bộ làm công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin của Thanh tra Chính phủ; hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn, an ninh mạng, đặc biệt phối hợp khảo sát hệ thống công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, hiện nay Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW, với mục tiêu xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về Cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin theo Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Trong thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tổ chức, đào tạo, tạo nguồn nhân lực xây dựng lực lượng cơ yếu; triển khai các hệ thống máy mã, sản phẩm mật mã; chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt động cho hệ thống tổ chức Cơ yếu, triển khai các sản phẩm bảo mật.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Lực cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Cơ yếu, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đề xuất nhu cầu khảo sát, kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể danh mục hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu mật; hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ; tăng cường sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã, các hệ thống công nghệ thông tin có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, xác định, đề xuất nhu cầu triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, triển khai ký số trên thiết bị di động, ký số tập trung, nhu cầu tích hợp dịch vụ ứng dụng chữ ký số cho các thiết bị, nền tảng phần mềm, hệ thống thông tin điều hành của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo tăng cường rà soát, củng cố bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức xây dựng giải pháp kỹ thuật, phương án sản phẩm, kế hoạch triển khai, quy định, quy chế quản lý vận hành và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin có dữ liệu Mật, Tối mật đáp ứng các quy định của Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp hoàn thiện nội dung buổi làm việc, tiến hành ký Kế hoạch hợp tác về bảo mật, an toàn thông tin giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Thanh tra Chính phủ làm cơ sở triển khai các nội dung thống nhất giữa hai cơ quan, giao cơ quan chức năng trực thuộc làm đầu mối phối hợp tham mưu triển khai các nhiệm vụ (Ban Cơ yếu Chính phủ giao Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Thanh tra Chính phủ giao Văn phòng làm đầu mối phối hợp).

Nguyễn Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới