Quy định về quản lý Internet và thông tin trên mạng

15:48 | 24/07/2013 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ATTT Online - Ngày 15/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.
Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng; trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2013.
Theo Nghị định, lĩnh vực báo chí truyền thông, hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng sẽ được quản lý chặt chẽ. Đây sẽ là cơ sở để xử lý các hành vi vi phạm bản quyền báo chí, loại trừ các nguồn thông tin sai lệch.
Nghị định cũng quy định cụ thể quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Trang thông tin điện tử được phân thành 5 loại cụ thể gồm: Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. 
Theo đó, các trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. 
Ngoài ra, các trang thông tin điện tử tổng hợp và trang mạng xã hội sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp phép như: Xây dựng quy trình quản lý thông tin công cộng; Kiểm tra, giám sát, loại bỏ các thông tin công cộng có nội dung bị cấm; Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin...
Các tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội.
Để được cấp giấy phép trên, tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 5 điều kiện: 
1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
2. Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
3. Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; 
4. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. 

Đặc biệt, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, tuyên truyền trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
Nghị định đã quy định cụ thể điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đáp ứng các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học phổ thông từ 200 m trở lên…
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức họp báo để thông tin, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về nội dung của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng như về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quản lý và phát triển Internet tại Việt Nam

Trong nghị định, một số từ ngữ được hiểu như sau:
An toàn thông tin là sự bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lô, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.
An ninh thông tin là viêc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.Tin cùng chuyên mục

Tin mới