Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông”

10:00 | 03/03/2023 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXVI "Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông" - VNICT 2023 do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh vào các ngày 5-6/10/2023. Hội thảo có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa, Trường, Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU). Chủ đề chính của Hội thảo năm nay là "Các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số".

Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo bao gồm: An toàn thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Học máy; Xử lý, phân tích dữ liệu lớn; Khai phá dữ liệu; Xử lý ảnh và thực tại ảo; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Các hệ thống thông minh; Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng; Truyền thông và mạng máy tính; Tin - Sinh học; Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng; Cơ sở toán học cho tin học; Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội.

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

  • Toàn văn báo cáo 30/6/2023
  • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 31/8/2023
  • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/9/2023
  • Đăng ký tham dự: từ 31/8 - 30/9/202

Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN).

Một số bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên các Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước như: Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ); Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông). Các bài được chọn đăng Kỷ yếu hoặc Tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày slide tại hội thảo.

Đăng ký đại biểu

Chi phí: 1.000.000 VNĐ (tác giả có bài báo cáo), 500.000 VNĐ (đại biểu chỉ tham dự không báo cáo).

Mọi thông tin về hội thảo liên hệ:

TS. Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin
Email: ngohaianh@ioit.ac.vn; Điện thoại: 098 859 6582

ThS. Nghiêm Văn Hưng, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
Email: nvh.ict23@gmail.com; Điện thoại: 094 655 5189

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới