Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia VNICT 2024 với chủ đề “Khoa học dữ liệu và ứng dụng”

09:00 | 06/03/2024 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXVII "Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông" – VNICT 2024 do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa vào các ngày 11-12/10/2024. Hội thảo có sự tham gia phối hợp của Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU) và Tạp chí An toàn thông tin.

Đến nay Hội thảo VNICT đã diễn ra 26 lần và được tổ chức tại nhiều trường Đại học lớn và uy tín trong nước, đây là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề chính của hội thảo năm nay: Khoa học dữ liệu và ứng dụng. 

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

 • An toàn thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy
 • Xử lý, phân tích dữ liệu lớn
 • Khai phá dữ liệu
 • Xử lý ảnh và thực tại ảo
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Các hệ thống thông minh
 • Công nghệ đa phương tiện và mô phỏng
 • Truyền thông và mạng máy tính
 • Tin-Sinh học
 • Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, các hệ thống nhúng
 • Cơ sở toán học cho tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

- Toàn văn báo cáo: 31/7/2024

- Chấp nhận đăng kỷ yếu: 5/9/2024

- Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 30/9/2024

- Đăng ký tham dự: từ 31/8 - 30/9/2024

Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Một số bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam);  Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ ) và chuyên san tạp chí Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông) .Các bài được chọn đăng Kỷ yếu hoặc Tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày slide tại Hội thảo.

Đăng ký đại biểu

Hội nghị phí: 1.000.000 VNĐ (tác giả có bài báo cáo), 500.000 VNĐ (đại biểu chỉ tham dự không báo cáo).

Mọi thông tin về Hội thảo xin mời liên hệ

- TS. Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: ngohaianh@ioit.ac.vn; Điện thoại: 098 859 6582

- TS. Phạm Thị Thu Thúy, Trường Đại học Nha Trang

Email: thuthuy@ntu.edu.vn; Điện thoại: 090 190 5679

- ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, Tạp chí An Toàn thông tin

Email: hanghoanghang@gmail.com. Điện thoại: 0914372016.

Quốc Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới