Atlassian phát hành bản vá cho hơn 20 lỗ hổng

14:00 | 26/03/2024 | DOANH NGHIỆP
Công ty sản xuất phần mềm Atlassian (Úc) phát hành các bản vá bảo mật để giải quyết hơn 20 lỗ hổng, bao gồm một lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến Data Center và máy chủ Bamboo, có thể bị khai thác mà không cần sự tương tác của người dùng.

Lỗ hổng nghiêm trọng có mã định danh CVE-2024-1597 (điểm CVSS: 10,0), được mô tả là một lỗi SQL injection, bắt nguồn từ một thành phần phụ thuộc (dependency) có tên org.postgresql:postgresql.

Đại diện phía Atlassian cho biết: "Lỗ hổng dependency org.postgresql:postgresql có thể cho phép kẻ tấn công không cần xác thực truy cập để thực hiện hành vi trái phép đến các tài nguyên nội bộ, gây tác động lớn đến tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng mà không yêu cầu tương tác của người dùng".

Theo mô tả trong cơ sở dữ liệu về lỗ hổng quốc gia của NIST thì "PostgreSQL JDBC driver cho phép tin tặc thực hiện tấn công SQL injection nếu đang sử dụng PreferQueryMode=SIMPLE". Các phiên bản bị ảnh hưởng bao gồm: trước 42.7.2; trước 42.6.1; trước 42.5.5; trước 42.4.4; trước 42.3.9; trước 42.2.28 (đã được khắc phục trong phiên bản 42.2.28.jre7).

Trong một tư vấn bảo mật vào tháng trước khuyến cáo: "Lỗ hổng không xuất hiện trong driver khi sử dụng chế độ truy vấn mặc định. Người dùng không thay đổi chế độ truy vấn mặc định sẽ không bị ảnh hưởng".

Các lỗ hổng được phát hiện tồn tại trong một số phiên bản của các sản phẩm Data Center và Máy chủ Bamboo gồm: 8.2.1; 9.0.0; 9.1.0; 9.2.1; 9.3.0; 9.4.0 và 9.5.0.

Công ty này cũng nhấn mạnh rằng Bamboo và các sản phẩm Data Center khác của Atlassian không bị ảnh hưởng bởi CVE-2024-1597, vì nó không sử dụng PreferQueryMode=SIMPLE trong cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu SQL.

Nhà nghiên cứu bảo mật SonarSource - Paul Gerste được ghi nhận là người đã phát hiện và báo cáo lỗ hổng. Người dùng nên kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cho các hệ thống/ứng dụng đang sử dụng để bảo vệ khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Hà Chi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới