Sự ra đời tổ chức mật mã đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

14:00 | 01/05/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Ngày 12/9/1945, Ban Mật mã thuộc Phòng thông tin liên lạc, Bộ Tổng tham mưu ra đời. Đây là tổ chức mật mã đầu tiên của Quân đội và cũng là tổ chức mật mã đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bình Nhung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới