Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức tập huấn về mật mã dân sự

09:00 | 27/12/2019 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Chiều ngày 24/12/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM), Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự để phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Hương, Cục trưởng Cục QLMMDS&KĐSPMM; các đồng chí lãnh đạo Cục và đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mật mã dân sự.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Để triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) và Nghị định số 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2018). Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị định, Ban Cơ yếu Chính phủ đã nhận được sự phối hợp triển khai của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Hội nghị tập huấn diễn ra nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp về quản lý mật mã dân sự quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định số 58 và Nghị định số 53 của Chính phủ; hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục, trình tự đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và thực hiện tốt quy định của nhà nước về kinh doanh sử dụng mật mã dân sự.

Phiên tọa đàm tại Hội nghị thu hút đông đảo sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp. Về cơ bản, các ý kiến thắc mắc xoay quanh vấn đề về trình tự, thủ tục cấp phép và đặc biệt trong việc xác định danh mục sản phẩm đề nghị cấp phép, cấp chứng nhận…. đã được đại diện Cục QLMMDS&KĐSPMM giải đáp thỏa đáng.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục QLMMDS&KĐSPMM đánh giá cao tinh thần hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng và các Nghị định 58 và Nghị định 53. Cục QLMMDS&KĐSPMM luôn sẵn sàng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi trong lĩnh vực mật mã dân sự.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới