Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự 2023

16:00 | 21/07/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ngày 20/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2023 và triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số Phòng chức năng thuộc Cục và đại diện hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mật mã dân sự (MMDS).

Tại hội nghị, đại diện Cục QLMMDS&KĐSPMM đã phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý MMDS; hướng dẫn triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ và Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Qua đó nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về quản lý mật mã dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục, trình tự đề nghị cấp Giấy phép, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mật mã đã được ban hành và thực hiện tốt quy định của nhà nước về kinh doanh, sử dụng MMDS.

Trong năm 2023, Ban Cơ yếu Chính phủ đã rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2023/NĐ-CP, nhằm cập nhật những thay đổi về mã số HS tại Danh mục theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành năm 2022. Bên cạnh đó, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng rà soát, đánh giá những tồn tại vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 58 để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số này trong thời gian tới. Hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 58, trong đó tập trung 04 nhóm vấn đề chính gồm:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS.

- Bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm MMDS.

- Quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS, trong đó ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ MMDS; ban hành các biểu mẫu thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS phù hợp với phương án thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực MMDS.

- Quy định chi tiết về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS; trong đó ban hành Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; quy định chi tiết về nhập khẩu sản phẩm MMDS phi thương mại, trình tự thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập khẩu và việc áp dụng mã HS; ban hành các biểu mẫu thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy phéo xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS phù hợp với phương án thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực MMDS.

Tại hội nghị Cục QLMMDS&KĐSPMM cùng các doanh nghiệp đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục QLMMDS&KĐSPMM đánh giá cao tinh thần hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị định của Chính phủ. Các tổ chức, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt quy định của nhà nước về kinh doanh, sử dụng MMDS. Cục QLMMDS&KĐSPMM luôn sẵn sàng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi trong lĩnh vực này.

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới