Thông cáo của CISA, NSA và NIST về chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử

15:00 | 03/09/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ngày 21/8, Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA ), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) đã công bố thông cáo về tác động của năng lực lượng tử. Ba cơ quan này kêu gọi tất cả các tổ chức, đặc biệt là những tổ chức hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng cần sớm lập kế hoạch cho việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử (PQC) bằng cách phát triển lộ trình sẵn sàng lượng tử.

Bộ tiêu chuẩn PQC nhằm bảo vệ chống lại các khả năng máy tính lượng tử liên quan đến phân tích mật mã có khả năng đối nghịch trong tương lai đang được NIST phát triển và lên kế hoạch phát hành vào năm 2024. Việc có lộ trình và kho lưu trữ cho phép tổ chức bắt đầu các quy trình đánh giá rủi ro lượng tử, cung cấp những thông tin cần thiết khả năng hiển thị của ứng dụng và các phụ thuộc chức năng vào mật mã khóa công khai tồn tại trong môi trường mạng của các tổ chức.

Thông tin chung trong Thông cáo, “Sẵn sàng lượng tử: Di chuyển sang Mật mã hậu lượng tử” cung cấp các bước và hướng dẫn cần thiết để giúp các tổ chức thiết lập lộ trình sẵn sàng lượng tử của riêng họ. Tài nguyên mới sẽ giúp các tổ chức hiểu cách chuẩn bị kho lưu trữ mật mã, tương tác với các nhà cung cấp công nghệ và đánh giá sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng của họ vào mật mã dễ bị tổn thương lượng tử trong các hệ thống và tài sản.

Giám đốc CISA Jen Easterly cho biết: “Tất cả các tổ chức, đặc biệt là cơ sở hạ tầng quan trọng, bắt buộc phải bắt tay vào chuẩn bị ngay bây giờ cho việc chuyển sang mật mã hậu lượng tử”. “CISA sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác liên bang và ngành để thống nhất và thúc đẩy các nỗ lực giải quyết các mối đe dọa do điện toán lượng tử gây ra. Mục tiêu chung của chúng tôi là đảm bảo rằng các tổ chức khu vực công và tư nhân có các nguồn lực và khả năng cần thiết để chuẩn bị và quản lý hiệu quả quá trình chuyển đổi này”.

Rob Joyce, Giám đốc An ninh mạng của NSA cho biết: “Lộ trình phát triển Mật mã hậu lượng tử là chủ động phát triển và xây dựng các khả năng để bảo mật thông tin và hệ thống quan trọng khỏi bị xâm phạm thông qua việc sử dụng máy tính lượng tử. Việc chuyển đổi sang kỷ nguyên điện toán lượng tử được bảo mật là một nỗ lực cộng đồng chuyên sâu lâu dài, đòi hỏi sự hợp tác sâu rộng giữa chính phủ và ngành công nghiệp. Điều quan trọng là phải tham gia cuộc hành trình này ngay hôm nay và không đợi đến phút cuối cùng”.

Thông cáo này cũng đưa ra khuyến nghị cho các nhà cung cấp công nghệ có sản phẩm hỗ trợ sử dụng mật mã lượng tử dễ bị tổn thương, bao gồm cả việc xem xét các dự thảo tiêu chuẩn PQC do NIST xuất bản, đảm bảo các sản phẩm sử dụng thuật toán mã hóa hậu lượng tử và chuẩn bị nhanh chóng hỗ trợ các tiêu chuẩn PQC sắp ra mắt của NIST.

Nguyễn Văn Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới