Đại hội thi đua yêu nước ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019

10:00 | 19/11/2019 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng 18/11/2019, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực hướng tới Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của ngành Cơ yếu Việt Nam, giai đoạn 2014 - 2019.

Đến dự Đại hội có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện một số Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh Đại hội

Phía Ban Cơ yếu Chính phủ có: Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban; các đồng chí Lãnh đạo Ban và Nguyên Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban; lãnh đạo các Hệ Cơ yếu (Quân đội, Công an, Ngoại giao và Đảng - Chính quyền) và các điển hình tiên tiến đại diện cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam trên cả nước.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cấp ủy, thủ trưởng các cấp, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Cơ yếu đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 của ngành Cơ yếu Việt Nam là dịp để Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, rút ra những kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai phong trào thi đua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện thi đua giai đoạn 2019 - 2024. Đây cũng là dịp để Ban và ngành Cơ yếu biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, nổi bật là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Cơ yếu; nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ, triển khai các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin của ngành Cơ yếu; các thiết bị mật mã phục vụ chỉ huy, điều hành của lực lượng vũ trang; chữ ký số phục vụ Chính phủ điện tử, các giải pháp ngăn chặn lộ lọt thông tin bí mật nhà nước trên mạng công nghệ thông tin; đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác cơ yếu nơi biên giới, hải đảo, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Báo cáo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy Ban và ngành Cơ yếu Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ báo cáo tổng kết tại Đại hội

Trong 5 năm qua đã có: 27 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 15 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 12 Cờ thi đua, 207 Bằng khen tập thể, cá nhân và 55 CSTĐ toàn quân; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng 111 Cờ thi đua và 1.092 Bằng khen tập thể, cá nhân.... Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa có nhiều giải pháp, biện pháp để động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia phong trào thi đua, khen thưởng, nên kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có chỉ tiêu chưa cao; Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, công tác tuyên truyền tạo sự lan tỏa những gương người tốt, việc tốt chưa được quan tâm đúng mức; Việc gắn kết phong trào thi đua yêu nước với các cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện ở một số đơn vị chưa thật cụ thể. 

Phương hướng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 - 2024 của ngành Cơ yếu Việt Nam sẽ tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của ngành Cơ yếu, thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam đồng bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại; lực lượng cơ yếu được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, chính quy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng, có tính đột phá trên các lĩnh vực công tác, tạo động lực quan trọng trong việc xây dựng các tổ chức cơ yếu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong toàn ngành Cơ yếu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đặt ra cho ngành Cơ yếu Việt Nam những thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhân viên phải không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2019 - 2024, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về công tác thi đua, khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước; Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng.

Đại hội đã ghi nhận nhiều báo cáo tham luận của: Cục Cơ yếu Bộ tổng tham mưu, Cục Cơ yếu Bộ Công an, Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã. Các tham luận cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua khen thưởng đến các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; các hệ cơ yếu đã gắn kết phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua của các cơ quan Bộ, ngành, địa phương, với nhiều hoạt động thi đua phong phú, hiệu quả, xây dựng các chỉ tiêu, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, động viên cán bộ, nhân viên từ cơ quan Cục đến các đơn vị ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đọc quyết tâm thư của Đại hội

tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đọc quyết tâm thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn ngành Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ động khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Cũng tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 có 13 tập thể (trong đó có Tạp chí An toàn thông tin) được tặng Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ, 74 tập thể, 128 cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Đăng Đào trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Trước đó, vào sáng ngày 17/11/2019, các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các Hệ Cơ yếu và các cá nhân điển hình tiên tiến đã tham gia Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn của Ban và ngành Cơ yếu chụp ảnh tại Phủ Chủ tịch sau khi làm Lễ Báo công dâng Bác

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới