Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh 45 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin năm 2019

15:00 | 18/03/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác đổi mới và phát triển đào tạo, nhiều giải pháp đồng bộ đã được Học viện Kỹ thuật mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) triển khai quyết liệt, công tác đào tạo của Học viện đã có những bước chuyển lớn, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao cùng sự phát triển nhanh cả về loại hình đào tạo và lưu lượng học viên - sinh viên. Các chuyên ngành mới mở của Học viện có sức hút lớn đối với xã hội.

Năm 2019, Học viện Kỹ thuật mật mã tiến hành tuyển sinh 45 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin. Theo đó, thí sinh dự tuyển và học Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin phải có ít nhất 01 bằng đại học liên quan đến lĩnh vực An toàn thông tin. Cụ thể:

Đối tượng A (Ngành đúng): An toàn thông tin, Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã (ngành Kỹ thuật điện tử).

Đối tượng B (Ngành phù hợp): Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Toán Tin học, Tin học quản lý, Sư phạm Tin học, Thương mại điện tử.

Đối tượng C (Ngành gần): Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Các đối tượng B và C trước khi dự thi cần phải học bổ sung kiến thức. Việc xét học bổ sung kiến thức sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo và bảng điểm bậc đại học của thí sinh. Đối với các đối tượng có văn bằng đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đào tạo (đối tượng A), nhưng số năm tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến khi dự tuyển nhiều hơn 10 năm thì phải học bổ sung kiến thức.

Năm 2019, Học viện duy trì 3 môn thi đầu vào là: Tin học cơ sở, Cơ sở An toàn thông tin và Tiếng Anh trình độ A2. Học viện Kỹ thuật mật mã phát hành hồ sơ tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành ATTT từ ngày 15/02/2019 đến ngày 16/4/2019. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ĐKDT: Đối với đối tượng A (Ngành đúng) từ ngày 15/03/2019 đến ngày 12/6/2019. Đối với đối tượng B (Ngành phù hợp) và C (Ngành gần) từ ngày 15/03/2019 đến ngày 22/4/2019. Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự tuyển bắt đầu từ ngày 04/5/2019; tổ chức ôn thi từ ngày 22/6/2019 và thi vào ngày 10-11/8/2019.

Sau khi trúng tuyển, học viên sẽ học theo hình thức không tập trung, tại cơ sở đào tạo của Học viện ở Hà Nội trong thời gian 2 năm (04 kỳ).

Thông tin liên hệ

- Phòng sau Đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã.

- Địa chỉ: Phòng 806, Nhà TB2, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.                                              

- Website: sdh.actvn.edu.vn

- Hotline: 0983.655.623 - 038.992.8396

ĐT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới